Kurs zamknięcia

Kurs zamknięcia to cena instrumentu finansowego, ustalana na koniec sesji giełdowej. Jest to ważny wskaźnik dla inwestorów, ponieważ odzwierciedla finalną wartość akcji, obligacji czy innego instrumentu na zakończenie dnia handlowego. W praktyce kurs zamknięcia może być określany na dwa sposoby: jako cena ustalona w specjalnej fazie handlu przed zamknięciem sesji, dedykowanej do ustalenia tego kursu, lub jako cena ostatniej transakcji wykonanej w sesji. Ten kurs jest kluczowy dla analizy rynkowej, pomagając ocenić tendencje rynkowe, dokonywać porównań między poszczególnymi dniami handlowymi oraz służąc jako punkt odniesienia dla otwarcia następnej sesji.