Dewaluacja

Dewaluacja to proces obniżenia wartości narodowej waluty przez rząd lub bank centralny kraju w stosunku do innych walut lub do złota. Jest to decyzja o charakterze administracyjnym, mająca na celu m.in. pobudzenie eksportu poprzez uczynienie produktów krajowych tańszymi i bardziej konkurencyjnymi na rynkach międzynarodowych, poprawę bilansu płatniczego przez zwiększenie eksportu i ograniczenie importu, a także przeciwdziałanie spekulacji walutowej. Chociaż dewaluacja może przynieść pewne krótkoterminowe korzyści gospodarcze, często wiąże się również z ryzykiem wzrostu inflacji i może mieć ograniczony wpływ na długoterminową stabilność finansową kraju.