Inshoring

Inshoring to proces polegający na przeniesieniu określonych funkcji biznesowych lub działalności produkcyjnej z powrotem do kraju, w którym znajduje się siedziba główna firmy, po tym jak wcześniej te operacje były realizowane za granicą. Celem inshoringu jest często zwiększenie kontroli nad kluczowymi procesami, poprawa jakości, skrócenie łańcuchów dostaw czy też lepsze reagowanie na potrzeby lokalnego rynku. Decyzje o inshoringu mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym zmian w kosztach pracy, przepisach prawnych, polityce podatkowej czy też ze strategicznych przemyśleń dotyczących ochrony własności intelektualnej i know-how.