Datio in solutum

Datio in solutum to pojęcie prawne oznaczające dokonanie świadczenia w miejsce innego, wcześniej uzgodnionego świadczenia, jako formę zaspokojenia zobowiązania. Jest to technika stosowania, kiedy jedna ze stron umowy decyduje się - za zgodą drugiej strony - na spełnienie swojego obowiązku poprzez dostarczenie czegoś innego niż było początkowo ustalone. Termin ten znajduje zastosowanie w różnorodnych kontekstach prawnych, w tym w umowach cywilnych oraz handlowych, gdzie przyjmuje formę zamiany jednego rodzaju świadczenia (np. zapłaty pieniężnej) na inny rodzaj świadczenia (np. przekazanie nieruchomości, udzielenie usługi itp.) Datio in solutum może być również wykorzystywane w sytuacjach, gdy dochodzi do unieważnienia umowy lub jej wypowiedzenia w związku z niewywiązaniem się jednej ze stron z początkowych zobowiązań.