Sesja giełdowa

Sesja giełdowa to zdefiniowany okres czasu, podczas którego na giełdzie papierów wartościowych odbywają się transakcje. Sesje giełdowe mogą przyjąć formę jednolitą lub ciągłą, a ich przebieg jest rygorystycznie określony przez harmonogram, który określa poszczególne etapy działania giełdy. Każda z form notowań ma swoje specyficzne fazy:

W systemie jednolitym wyróżniamy:

  1. Przed otwarciem - etap, kiedy nie dokonuje się transakcji, ale inwestorzy mogą składać zlecenia na otwarcie sesji oraz publikowany jest Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO).
  2. Fixing - moment ustalenia kursu na otwarcie sesji oraz realizacja zleceń na podstawie tego kursu.
  3. Dogrywka - etap, w którym składa się i realizuje pozostałe zlecenia.
  4. Przed otwarciem (kolejnej sesji) - okres przeznaczony na składanie zleceń na następną sesję.

W systemie notowań ciągłych fazy to:

  1. Przed otwarciem - analogicznie jak w systemie jednolitym, brak transakcji, możliwość składania zleceń na otwarcie.
  2. Fixing-otwarcie - ustalenie kursu otwarcia i realizacja zleceń z etapu przed otwarciem.
  3. Notowania ciągłe - realizacja transakcji w czasie rzeczywistym, gdzie zlecenia są przyjmowane i wykonywane zgodnie z bieżącą sytuacją rynkową.
  4. Przed zamknięciem - czas na składanie zleceń na zamknięcie sesji, bez realizacji transakcji.
  5. Fixing-zamknięcie - ustalenie kursu zamknięcia i realizacja zleceń z etapu przed zamknięciem.
  6. Dogrywka - składanie i realizacja zleceń według ustalonego kursu zamknięcia.

Różne etapy sesji giełdowej są zaprojektowane, aby zapewnić płynność i transparentność transakcji na rynku papierów wartościowych oraz umożliwić uczestnikom rynku skuteczne planowanie i wykonanie strategii inwestycyjnych.