Cena netto

Cena netto to podstawowa kwota, którą kupujący płaci za towar lub usługę, nie zawierająca podatków i opłat dodatkowych, takich jak podatek od wartości dodanej (VAT). W praktyce jest to wartość, od której naliczane są podatki, które finalnie składają się na cenę brutto, czyli pełną kwotę płatną przez konsumenta. Cena netto jest kluczowym elementem w obrocie gospodarczym, ponieważ pozwala na ocenę bazowej wartości towaru lub usługi, a dla sprzedawcy oznacza bezpośredni przychód ze sprzedaży, przed uwzględnieniem obciążeń podatkowych. W przypadkach, gdy stawka VAT jest równa 0%, cena netto i cena brutto są takie same.