Bank centralny

Bank centralny to kluczowa instytucja odpowiedzialna za nadzór nad całym systemem bankowym kraju i realizację polityki pieniężnej. Funkcjonuje jako "bank banków", dostarczając instytucjom bankowym gotówkę, regulując ich rezerwy obowiązkowe oraz pośrednicząc w transakcjach z bankami centralnymi innych krajów oraz międzynarodowymi podmiotami finansowymi. W sytuacjach kryzysowych, bank centralny pełni rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji dla sektora bankowego i innych instytucji finansowych. Dodatkowo, jako bank państwa, zarządza rachunkami instytucji publicznych, zajmuje się obsługą długu publicznego oraz kasową obsługą budżetu państwa. Unikalną kompetencją banku centralnego jest również monopol na emitowanie waluty krajowej, co oznacza, że to właśnie ta instytucja ma wyłączne prawo do wypuszczania na rynek nowych pieniędzy.