AML (Anti-Money Laundering)

AML, czyli Anti-Money Laundering, oznacza zestaw przepisów i regulacji prawnych zaprojektowanych w celu zapobiegania procederowi prania pieniędzy. Regulacje te służą ograniczeniu możliwości wprowadzania do obiegu finansowego środków pochodzących z działalności nielegalnej. W Polsce, zasady te opierają się na ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będącej implementacją V Dyrektywy AML Unii Europejskiej.