Lokata bankowa

Lokata bankowa, inaczej depozyt bankowy, to produkt oszczędnościowy oferowany przez banki oraz inne instytucje finansowe. Jest to sposób na inwestowanie wolnych środków finansowych, dzięki któremu bank pozyskuje kapitał wykorzystywany m.in. do udzielania kredytów, a klient staje się w praktyce kredytodawcą dla banku. Oprocentowanie lokaty zależy od wielu czynników, w tym od stopy redyskontowej określanej przez Narodowy Bank Polski (NBP) – generalnie, im wyższa stopa redyskontowa, tym banki oferują wyższe oprocentowanie zarówno dla lokat, jak i kredytów.

Lokata bankowa może być utworzona na zasadach odnawialności lub nie. W przypadku lokaty odnawialnej, po zakończeniu umownego terminu, depozyt automatycznie jest przedłużany na kolejny okres na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia. Lokata nieodnawialna, po upływie ustalonego terminu, skutkuje zwrotem środków wraz z naliczonymi odsetkami na konto klienta lub inną wskazaną formę wypłaty.