Blokada środków na koncie

Blokada środków na koncie bankowym to jeden ze sposobów bankowego zabezpieczenia wierzytelności, polegający na tymczasowym zapobieganiu dostępu posiadacza rachunku (zarówno złotowego, jak i dewizowego) do środków na nim zgromadzonych, bez wyraźnej zgody banku. Takie zabezpieczenie nakładane jest do wysokości zobowiązań wynikających z umowy oraz utrzymywane jest do czasu odwołania blokady przez bank. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego, możliwość nałożenia blokady dotyczy zarówno rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą, jak również lokat terminowych.