Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) to instytucja, która rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku, będąc inicjatywą Związku Banków Polskich. Jej podstawową rolą jest zbieranie i analizowanie danych dotyczących historii kredytowej konsumentów. BIK zajmuje się również oceną ryzyka kredytowego oraz pełni funkcję pośrednika w udostępnianiu informacji o wiarygodności kredytowej klientów banków i instytucji finansowych sektora niebankowego. Do współpracy z BIK przyłączyło się około 700 instytucji, w tym 40 banków komercyjnych, 563 banki spółdzielcze, 45 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (w tym Krajowa SKOK) oraz 41 firm pożyczkowych działających poza sektorem bankowym. W jej bazach gromadzone są informacje o ponad 23 milionach osób fizycznych i około 137 milionach różnych rachunków, przy czym zdecydowana większość tych danych (90%) to informacje o pozytywnej historii kredytowej klientów.