Pieniądz fiducjarny

Pieniądz fiducjarny opiera się na zaufaniu i wierze w jego wartość. Termin ten pochodzi z łaciny od słowa „fides”, co oznacza „wiara”. Charakteryzuje się tym, że nie jest on wspierany przez żadne dobra materialne, jak złoto czy srebro, a jego przyjęcie i używanie jako legalnego środka płatności na określonym obszarze zapewnione jest przez prawo ustanowione przez władze państwowe. Popyt na pieniądz fiducjarny i tym samym jego wartość są kształtowane również przez działania instytucji państwowych, na przykład poprzez nakładanie i pobieranie podatków. Współczesne systemy finansowe opierają się głównie na pieniądzu fiducjarnym, a jego wartość wynika z zaufania do systemu monetarnego i stabilności gospodarczej danego kraju.