Deflacja

Deflacja to ekonomiczne zjawisko charakteryzujące się spadkiem ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. W efekcie pieniądz zyskuje na wartości, co oznacza, że za tę samą kwotę można zakupić więcej produktów niż wcześniej. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się pozytywna dla konsumentów, ze względu na zwiększoną siłę nabywczą pieniądza, długotrwała deflacja może mieć negatywne skutki dla gospodarki. Może prowadzić do opóźniania wydatków przez konsumentów i przedsiębiorstwa w oczekiwaniu na dalsze spadki cen, co z kolei może hamować inwestycje, produkcję i zatrudnienie, a także pogłębiać długi realne. Deflacja często wymaga interwencji polityki monetarnej w celu stymulacji gospodarczej.