Pożyczka na kształcenie, studia, szkolenia, edukację dziecka

Rozwój zawodowy często związany jest ze zdobywaniem nowych umiejętności i poszerzaniem swojej wiedzy.

Rozwój zawodowy często związany jest ze zdobywaniem nowych umiejętności i poszerzaniem swojej wiedzy.

Cel ten można osiągnąć dzięki dodatkowym kursom, szkoleniom i studiom, które poszerzą horyzonty i pozwolą zdobyć odpowiednie uprawnienia. Niestety, bardzo często kształcenie wiąże się z dodatkowymi, często niemałymi, kosztami. Skąd wziąć pieniądze i jak sfinansować szkolenia? Czym jest pożyczka na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju? Skąd wziąć pieniądze na edukację dziecka?

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Pożyczka na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju – co to jest?
 2. Kto może wnioskować o pożyczkę na kształcenie?
 3. Na co można przeznaczyć pożyczkę na kształcenie?
 4. Jak i kiedy można składać wnioski?
 5. Jaka jest maksymalna kwota oraz oprocentowanie pożyczki na kształcenie? Czy istnieją jakieś dodatkowe koszty?
 6. Czy istnieje możliwość umorzenia części pożyczki?
 7. Kiedy spłaca się pożyczkę na kształcenie? Raty równe czy malejące?
 8. Jakie są rodzaje zabezpieczeń pożyczki na kształcenie?
 9. Jak sfinansować szkolenia? Kiedy warto wybrać pożyczkę na szkolenie?
 10. Jak sfinansować studia podyplomowe?
 11. Pożyczka na kształcenie a pożyczka na edukację dziecka
 12. Koszty edukacji dziecka – jak sobie z nimi poradzić?
 13. Pożyczka na edukację: wyprawka szkolna, wycieczki, korepetycje
weź pożyczkę
Pożyczka na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju – co to jest?

Pożyczka na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju – co to jest?

Planując rozpoczęcie nauki na studiach podyplomowych lub uczestnictwo w kursie, zastanawiamy się nad tym, jak opłacić to przedsięwzięcie. Często koszt przewyższa nasze możliwości, a my musimy szukać dodatkowego źródła finansowania. Nie każdy wie o propozycji wsparcia finansowego oferowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jaką jest pożyczka na kształcenie.

Tzw. pożyczka na kształcenie to projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego. Chodzi, więc o to, by ułatwić obywatelom dostęp do nauki i dać możliwość rozwoju, dzięki nieoprocentowanemu i częściowo umarzalnemu wsparciu.

Kto może wnioskować o pożyczkę na kształcenie?

Rządowy projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które zamieszkują Polskę. Z pożyczki na kształcenie może skorzystać każdy, kto chce poszerzać kompetencje i umiejętności, posiada przy tym pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowym warunkiem pożyczki jest również to, by posiadać odpowiednią zdolność finansową, gwarantującą jej spłatę. Chodzi o zabezpieczenie zobowiązania i wykazanie odpowiednich dochodów.

Nie ma jednak znaczenia, czy wnioskodawca pracuje, czy jest bezrobotny. Pożyczkę na kształcenie może uzyskać bez względu na formę zatrudnienia – nawet, jeśli jest to osoba samozatrudniona lub na urlopie wychowawczym. Nie ma też dodatkowych kryteriów, takich jak: płeć, wiek lub miejsce zamieszkania.

W ramach ogólnopolskiego projektu osoby dorosłe mogą ubiegać się o pożyczkę do 100 tysięcy złotych na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

Na co można przeznaczyć pożyczkę na kształcenie?

Pożyczkę na kształcenie mogą dostać osoby pełnoletnie, które pracują, są samozatrudnione lub bezrobotne. Pieniądze można przeznaczyć na kursy i szkolenia, a także inne formy kształcenia, które oferują placówki edukacyjne w Polsce i zagranicą (nie mogą jednak trwać dłużej niż 24 miesiące). Pożyczki na kształcenie to także sposób na pokrycie kosztów studiów. Trzeba jednak pamiętać, że mogą być to jedynie te podyplomowe, z programu wyłączono studia I, II i III stopnia.

Pożyczka na kształcenie nie pokrywa dodatkowych kosztów, które musimy ponieść w związku z podjęciem nauki:

 • przejazdy i noclegi;
 • wpisowe;
 • materiały dydaktyczne.

Jak i kiedy można składać wnioski?

Wniosek o pożyczkę na kształcenie należy złożyć za pośrednictwem strony projektu (www.inwestujwrozwoj.pl). Wystarczy założyć konto, wypełnić odpowiednie dokumenty, a następnie czekać na informacje dotyczące dofinansowania. Kiedy można składać wnioski? Termin uzależniony jest od daty otwarcia naboru, którą określają organy odpowiedzialne za projekt. Należy śledzić, więc informacje dotyczące pożyczki na stronie programu.

weź pożyczkę
Jaka jest maksymalna kwota oraz oprocentowanie pożyczki na kształcenie? Czy istnieją jakieś dodatkowe koszty?

Jaka jest maksymalna kwota oraz oprocentowanie pożyczki na kształcenie? Czy istnieją jakieś dodatkowe koszty?

W ramach wsparcia finansowego na kształcenie, można starać się pożyczkę od 600 zł do nawet 100 000 zł. Co więcej, pożyczka może stanowić do 100% całego kosztu studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń – oznacza to, że nie musimy mieć wkładu własnego, aby zacząć naukę. Pożyczka na kształcenie nie jest oprocentowana i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, takimi jak: opłaty wstępne, prowizje, koszty opracowania dokumentów.

Czy istnieje możliwość umorzenia części pożyczki?

Każdy pożyczkobiorca ma prawo do częściowego umorzenia pożyczki na kształcenie. Jego wartość nie może jednak przekraczać 25% całej kwoty wsparcia. Każdy, kto ukończył kształcenie w czasie zgodnym z umową pożyczkową, ma prawo do złożenia wniosku o umorzenie 20% pożyczki. Do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie zakończenia nauki, a dokumenty złożyć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu, szkolenia lub studiów.

Każda osoba, która skorzysta z pożyczki na kształcenie i umorzenia 20% pożyczonej kwoty, ma także prawo do uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości 5%.Trzeba jednak spełnić jeden z wymienionych w programie warunków:

 • osoby pracujące – średni dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy jest niższy niż średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za poprzedni rok;
 • osoby samozatrudnione – średni miesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy nie jest wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku poprzednim;
 • osoby niepracujące – w trakcie kształcenia lub do 6 miesięcy od jego zakończenia, pożyczkodawca podejmie zatrudnienie.

Kiedy spłaca się pożyczkę na kształcenie? Raty równe czy malejące?

Osoby pracujące i samozatrudnione zaczynają spłacać pożyczkę w następnym miesiącu od rozpoczęcia kształcenia. W przypadku osób bezrobotnych, niepracujących – spłata rat rozpoczyna się po 3 miesiącach od zakończenia kursu, szkolenia lub studiów i nie później niż 12 miesięcy po przyznaniu zobowiązania.

Pożyczkę na kształcenie spłaca się w równych ratach w cyklu miesięcznym, a okres spłaty wynosi od 12 do 36 miesięcy.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń pożyczki na kształcenie?

W przypadku pożyczki wyższej niż 10 000 zł lub gdy Komisja oceni, że ryzyko braku zwrotu jest wysokie, potrzebne będzie zabezpieczenie. Jego rodzaj wybiera pożyczkodawca, ale musi być ono zatwierdzone przez operatora pożyczki.

Rodzaje zabezpieczeń pożyczki na kształcenie:

 • weksel in blanco z deklaracją wekslową;
 • dobrowolne poddanie się egzekucji;
 • zastaw lub hipoteka;
 • poręczenie cywilne;
 • przewłaszczenie.
weź pożyczkę
Jak sfinansować szkolenia? Kiedy warto wybrać pożyczkę na szkolenie?

Jak sfinansować szkolenia? Kiedy warto wybrać pożyczkę na szkolenie?

Koszt szkolenia, które rozwinie umiejętności może być wyższy niż nasze możliwości finansowe. Jak zatem opłacić taki projekt? Można skorzystać z pożyczki na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju, które pozwoli pokryć koszty szkolenia. Innym sposobem jest wsparcie rodziny lub pożyczka na szkolenie, którą weźmiemy przez Internet.

Kiedy warto skorzystać z pożyczki na szkolenia? Wtedy, gdy zależy nam na szybkim rozpoczęciu kursu czy studiów, podniesieniu kompetencji czy zdobyciu certyfikatu. Może zdarzyć się również tak, że placówka edukacyjna przewidziała specjalną, niższą cenę w limitowanej ilości bądź określonym czasie. Jak zawsze przy podejmowaniu zobowiązania finansowego warto przemyśleć kwotę i zdolność do spłaty w szybkim czasie. Pożyczki gotówkowe przez Internet są bardzo szybkie – pieniądze można zdobyć niemal od ręki, nawet w weekend. Są też bardzo atrakcyjne – pierwsza pożyczka w vivus.pl do 3000 zł może zostać udzielona na 0%RRSO (przykład reprezentatywny na końcu artykułu), co oznacza, że oddamy tyle, ile pożyczyliśmy. Trzeba jednak przemyśleć, czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę w ciągu kolejnego miesiąca czy dwóch.

weź pożyczkę
Jak sfinansować studia podyplomowe?

Jak sfinansować studia podyplomowe?

Dodatkowego finansowania szukamy również wtedy, gdy chcemy podjąć studia, które przekraczają nasze możliwości. Pożyczka na studia to popularny sposób na wsparcie podczas nauki i zrealizowanie swoich marzeń. Można zgłosić się też do urzędu pracy i tam poszukać dodatkowego wsparcia lub pożyczyć pieniądze od rodziny. Odkładanie pieniędzy niestety może znacznie oddalić realizację marzeń i możliwość zdobycia lepszej pracy.

Sprawdź także: Pożyczka dla studenta: kiedy, jak i od kogo >>

Jeśli interesuje nas pożyczka na studia podyplomowe, możemy skorzystać też ze wsparcia państwa i wnioskować o pożyczkę na kształcenie z Ministerstwa Rozwoju.

weź pożyczkę
Pożyczka na kształcenie a pożyczka na edukację dziecka

Pożyczka na kształcenie a pożyczka na edukację dziecka

Trzeba pamiętać, że pożyczka na kształcenie przysługuje wyłącznie osobom pełnoletnim, dlatego nie sfinansujemy z niej edukacji dziecka na etapie szkoły podstawowej czy liceum. Poza wydatkami związanymi z podręcznikami i wyprawką szkolną, istotną częścią budżetu domowego stają się koszty związane z korepetycjami, nauką języków obcych czy rozwijaniem pasji dziecka, zarówno tymi artystycznymi, jak i sportowymi czy technicznymi. Gdzie szukać wsparcia finansowego?

Koszty edukacji dziecka – jak sobie z nimi poradzić?

Według badań specjalistów z Centrum im. Adama Smitha, wychowanie jednego dziecka do 18. roku życia to koszt od 200 do 250 tys. zł, z czego około 9% to sama edukacja. Co w takim razie składa się na koszty wykształcenia dziecka? Po pierwsze wyprawka szkolna i pomoce edukacyjne, po drugie – cały wachlarz dodatkowych świadczeń. Należą do nich: rada rodziców, ubezpieczenie, wycieczki, kolonie i obozy, korepetycje, czy imprezy klasowe.

Jak radzić sobie z kosztami edukacji dziecka? Warto korzystać ze wszystkich programów rządowych, takich jak program 500+ i 300+ na wyprawkę. Nie bez znaczenia jest również systematyczne oszczędzanie i dodatkowe wsparcie finansowe w postaci pożyczki na edukację.

Pożyczka na 500 plus – czy jest możliwa? Dowiedz się więcej>>

Pożyczka na edukację: wyprawka szkolna, wycieczki, korepetycje

Czasami każdy rodzic potrzebuje dodatkowego źródła finansowania.

Wyprawka szkolna to wydatek wprawdzie jednorazowy, ale potrafi nadszarpnąć budżet, zwłaszcza, że pojawia się tuż po wakacjach. Wtedy kwota pożyczki 1000 czy 1500 zł, którą możemy spłacić za miesiąc lub dwa pomaga wybrnąć z opresji. Spore koszty związane są z momentami granicznymi – np. pójściem dziecka po raz pierwszy do szkoły lub gdy wyrośnie z dziecięcych mebli. Pojawia się wtedy na horyzoncie konieczność remontu pokoju dziecięcego lub choćby jego przeorganizowania – a to już może wiązać się z wyższą kwotą – nawet 2000 czy 3000 zł.

Poznaj 3 pomysły na pokój dla ucznia: kącik do nauki i strefa relaksu >>

Wycieczki szkolne to coś, czego dzieci nie odpuszczą, a propozycje wyjazdowe zaczynają być coraz bardziej kosztowne dla rodziców. Pożyczka przez Internet jest bardzo dobrą propozycją na sfinansowanie takiego wyjazdu – można pożyczyć niewielką kwotę, którą będziemy w stanie zwrócić za 30 lub 61 dni.

Do tego wszystkiego należy dodać opłaty regularne związane z korepetycjami z przedmiotów, z którymi dziecko radzi sobie gorzej lub zajęcia dodatkowe rozwijające jego mocne kompetencje i talenty. Inwestycja w edukację może w zasadzie nie mieć końca, ale to jedna z tych inwestycji, które zawsze się zwracają i pozwalają osiągać w życiu więcej.

weź pożyczkę