Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny to oficjalny dokument przygotowany przez emitenta przy okazji wprowadzenia nowych papierów wartościowych na rynek giełdowy. Jego głównym celem jest dostarczenie inwestorom kompleksowych informacji o samej emisji, emitencie, jego kondycji finansowej, możliwych związanym z inwestycją ryzykach oraz szczegółach dotyczących warunków, na jakich papiery wartościowe będą oferowane. W prospekcie znajdują się zatem dane, które mają pomóc potencjalnym nabywcom w podjęciu decyzji inwestycyjnej, dostarczając transparentny i pełny obraz oferty. Jest to niezbędne narzędzie w procesie pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych, wymagane przepisami prawa w większości jurysdykcji, w tym również na rynku polskim.