Emitent

Emitent to jednostka gospodarcza wydająca papiery wartościowe na rynku, dokonując ich sprzedaży za własny rachunek i w swoim imieniu. Termin ten odnosi się także do instytucji odpowiedzialnych za wydawanie pieniądza. Głównym celem emisji takich instrumentów finansowych jest zgromadzenie niezbędnego kapitału przez emitenta. Funkcję emitenta mogą pełnić różne podmioty, w tym Skarb Państwa, banki państwowe, instytucje finansowe, samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa.