SEPA

Przelew SEPA, czyli Single Euro Payments Area (Jednolity Obszar Płatniczy w Euro), umożliwia realizację przelewów krajowych i zagranicznych w walucie euro. Jedną z charakterystycznych cech przelewów SEPA jest ich niski koszt wykonania, co sprawia, że są one korzystną opcją dla transakcji finansowych