Denominacja

Denominacja to proces walutowy, w ramach którego wprowadza się nową jednostkę walutową, zastępującą starą przy zachowaniu niezmienionego kursu wymiany, co oznacza, że nie wpływa to na realną wartość waluty. Głównym celem denominacji jest uproszczenie obiegu pieniądza, na przykład przez redukcję liczby zer na banknotach czy monetach. Często jest to odpowiedź na problemy wynikające z długotrwałej wysokiej inflacji, która sprawia, że do codziennych transakcji konieczne staje się używanie bardzo wysokich nominałów pieniądza.

W wyniku denominacji, wszystkie płace, ceny, oszczędności oraz inne wartości finansowe są przeliczane według określonego przelicznika bez utraty ich wartości realnej. To techniczne dostosowanie ma na celu ułatwienie obrotu gospodarczego, poprawę czytelności i łatwiejsze operowanie walutą. Denominacja może także pomóc w przywróceniu zaufania do krajowej waluty i stabilizacji gospodarczej, szczególnie po okresach hiperinflacji.