Koszt kredytu

Koszt kredytu to suma wszystkich wydatków, które ponosi konsument w związku z zawarciem umowy kredytowej. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, w skład całkowitych kosztów kredytu wchodzą nie tylko odsetki, ale także wszelkiego rodzaju opłaty i prowizje, podatki oraz marże, o ile są one znane kredytodawcy w momencie zawierania umowy. Do kosztów kredytu mogą również należeć wydatki na usługi dodatkowe, które są konieczne do uzyskania kredytu, z wyjątkiem opłat notarialnych. Jest to istotna informacja dla konsumentów, ponieważ pozwala na pełne zrozumienie i porównanie rzeczywistego obciążenia finansowego wynikającego z zaciągnięcia kredytu.