Konsolidacja

Konsolidacja polega na połączeniu wielu istniejących kredytów i pożyczek w jeden, nowy kredyt. Dzięki temu procesowi, kredytobiorca jest w stanie zastąpić wiele różnych rat, często o zróżnicowanych terminach płatności i oprocentowaniu, jedną ratą, która jest z reguły niższa niż łączna suma dotychczasowych zobowiązań. Proces konsolidacji kredytów sprzyja lepszemu zarządzaniu własnymi finansami, obniża miesięczne obciążenie budżetu domowego z tytułu spłaty długów i może pomóc uniknąć problemów z nadmiernym zadłużeniem.