Debet

Debet w kontekście bankowości oznacza sytuację, w której saldo rachunku bankowego klienta jest ujemne lub gdy klient ma możliwość wypłaty środków przekraczających aktualny stan konta – co można porównać do rodzaju pożyczki odnawialnej zadeklarowanej na danym rachunku. Zwykle za korzystanie z debetu naliczane są odsetki, których wysokość (stała lub zmienna) jest ustalana przez bank zarządzający rachunkiem.

Przyznanie debetu jest zależne od indywidualnej decyzji banku, która oparta jest na analizie różnych czynników ryzyka związanego z klientem. Do tych czynników zaliczają się: wiek klienta, jego dochody, rodzaj oraz czas trwania umowy o pracę, historia kredytowa, liczba osób pozostających na utrzymaniu klienta czy posiadane przez niego nieruchomości.