Co to jest GPW (Giełda Papierów Wartościowych)?

GPW to skrótowiec od Giełdy Papierów Wartościowych, czyli miejsca, gdzie możliwy jest handel różnego rodzaju instrumentami finansowymi, w tym akcjami spółek, obligacjami, a także innymi papierami wartościowymi, bez potrzeby przeprowadzania fizycznej wymiany tych instrumentów. Proces kupna i sprzedaży odbywa się poprzez ustalanie ceny w jednolitym kursie. Transakcje realizowane są zarówno w formie notowań ciągłych, jak i w postaci sprzedaży pakietowej.