Bessa

Bessa to okres długotrwałego spadku cen na określonym rynku, często używany w kontekście rynku giełdowego, gdzie zyskał nazwę "rynku niedźwiedzia". W takiej sytuacji obserwuje się znaczące obniżenie wartości papierów wartościowych lub towarów przez dłuższy czas, czemu towarzyszy spadek głównych indeksów giełdowych. Termin "bessa" można stosować również do innych rynków, takich jak rynek nieruchomości czy rynek surowców. Uznaje się, że bessa jest wczesnym ostrzeżeniem o pogarszającej się kondycji gospodarczej.