Ocena zdolności kredytowej

Ocena zdolności kredytowej to proces, którego celem jest analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, aby określić jego możliwość terminowego spłacania zobowiązań kredytowych, wraz z odsetkami, na warunkach określonych w umowie kredytowej. Banki podczas oceny zdolności kredytowej opierają się na dostarczonych przez klienta dokumentach i informacjach, stosując jednak różne kryteria weryfikacyjne. Do najczęściej branych pod uwagę czynników należą:

  • Wysokość i regularność dochodów kredytobiorcy,
  • Źródło dochodów oraz ich częstotliwość,
  • Istniejące zobowiązania finansowe kredytobiorcy,
  • Historia kredytowa,
  • Wiek kredytobiorcy oraz liczba osób na jego utrzymaniu,
  • Wielkość wkładu własnego wnoszonego do transakcji,
  • Rodzaj i wartość zabezpieczenia kredytu,
  • Typ oraz kwota kredytu,
  • Okres, na który kredyt jest zaciągany,
  • Rodzaj rat kredytowych (równe lub malejące).

Każdy z tych elementów ma wpływ na ostateczną decyzję kredytową, a ich szczegółowa analiza pozwala instytucji finansowej na ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu.