Spread walutowy

Spread walutowy to różnica między ceną, po której można kupić walutę (kurs kupna), a ceną, po której można ją sprzedać (kurs sprzedaży). Jest to marża ustalana indywidualnie przez banki oraz kantory wymiany walut, co oznacza, że wielkość spreadu może różnić się między różnymi oferentami, a także w zależności od rodzaju waluty.