Bank

W kontekście ekonomicznym, bank to rodzaj instytucji działającej jako pośrednik w procesie obiegu pieniądza na rynku, umożliwiającej efektywny przepływ środków finansowych pomiędzy różnymi uczestnikami działalności gospodarczej. Do tych uczestników należą między innymi państwo, podatnicy, pracodawcy, pracownicy, kupujący, sprzedający, producenci oraz odbiorcy towarów i usług.