Powrót

Zastrzeżenie dowodu osobistego w razie kradzieży lub zgubienia - jak to zrobić?

22.6.2022
Zastrzeżenie dowodu osobistego w razie kradzieży lub zgubienia - jak to zrobić?
Autor

Utrata dokumentu tożsamości może skutkować poważnymi konsekwencjami. Aby ich uniknąć, należy niezwłocznie zgłosić zgubę lub kradzież. Gdzie i jak zastrzec dowód osobisty?  

Utrata dowodu osobistego: zgubienie, kradzież danych

Dowód osobisty to nie tylko dokument identyfikujący i potwierdzający tożsamość danej osoby. Dzięki niemu możemy załatwić sprawy urzędowe, podpisać umowy czy wziąć pożyczkę. Nie należy więc zostawiać go w nieznanych miejscach, pożyczać czy przekazywać osobom trzecim. Tego typu sytuacje mogą prowadzić do nadużyć, których konsekwencje poniesie właściciel dokumentu, a nie osoba wyłudzająca dane osobowe. 

Jeśli zauważymy brak dowodu w portfelu, należy niezwłocznie zastrzec dokument, aby żadna postronna osoba nie mogła się nim posłużyć w naszym imieniu. Kiedy zastrzeżenie dowodu osobistego jest konieczne?

  • w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu,
  • w przypadku kradzieży dokumentu,
  • w przypadku podejrzenia wycieku danych wrażliwych z dokumentu, nawet jeśli fizycznie wciąż jesteśmy w jego posiadaniu. 

W obliczu zaistnienia jednej z powyższych sytuacji i braku zastrzeżenia dowodu osobistego, dokument uznawany jest jako ważny i każdy, kto z niego korzysta, może wykorzystać nasze dane do celów przestępczych. Szczególnie w przypadku kradzieży dokumentu liczy się czas  - im szybciej dokument zostanie zastrzeżony, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego wykorzystania przez osoby trzecie. 

Gdzie należy zastrzec dowód osobisty?

Wspomnieliśmy, że przy zastrzeżeniu dowodu osobistego liczy się czas. To nie jedyna składowa całego procesu - istotne jest również miejsce, w którym zgłoszona zostanie kradzież lub utrata dokumentu. 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia dowodu należy o tym fakcie poinformować urząd gminy. Można to zrobić osobiście lub przez Internet. 

Dobrze jest też udać się do najbliższego oddziału banku i tam zastrzec dokument lub skorzystać z zastrzeżenia w BIK

Jeśli dowód został skradziony o fakcie tym najlepiej poinformować policję. Nie musimy wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Czytaj również: Pożyczka na dowód osobisty przez Internet i bez zaświadczeń - jak ją dostać?

Unieważnienie dowodu osobistego - tymczasowe zawieszenie dowodu 

Dla osób, które posiadają e-dowód, czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku, istnieje możliwość tymczasowego zastrzeżenia dokumentu. Usługa ta może być przydatna w sytuacji, gdy nie można odnaleźć dokumentu tożsamości, ale mamy pewność, że nie został skradziony, a po prostu gdzieś się zawieruszył. 

Tymczasowe zawieszenie dowodu może trwać maksymalnie dwa tygodnie. Po upływie tego czasu - jeśli nie wycofamy zawieszenia - dokument zostanie unieważniony. W trakcie zawieszenia dowód nie może być używany, a każda próba jego użycia będzie nieważna, nawet po cofnięciu zawieszenia. 

Czasowego zawieszenia dowodu osobistego można dokonać osobiście w urzędzie miasta lub gminy lub online, poprzez platformę ePUAP i profil zaufany. 

Zastrzeżenie dowodu osobistego w systemie Dokumenty Zastrzeżone

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza dokumentów skradzionych i zagubionych. Co zrobić, aby dokument znalazł się w bazie skradzionych dokumentów?

Wystarczy zgłosić zgubienie lub kradzież dokumentu w jednym banku. Dane są automatycznie przekazywane do Centralnej Bazy Danych, a następnie informacja trafia do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz setek innych firm korzystających z systemu DZ. Cały proces odbywa się niemal w czasie rzeczywistym - dzięki temu ryzyko wyłudzenia danych przez osoby trzecie zostaje zminimalizowane. 

System stworzony w 1997 z inicjatywy Związku Banków Polskich, ma na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytów, pożyczek, kradzieży przedmiotów zakupionych z odroczonym terminem płatności lub pobranych z wypożyczalni oraz zawierania umów najmu w celu kradzieży wyposażenia.

Czytaj również: Jak sprawdzić, czy ktoś wyłudził kredyt lub pożyczkę na twój dowód?

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku i BIK

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku odbywa się na tej samej zasadzie co zastrzeżenie dokumentu w systemie DZ. W systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą bowiem wszystkie banki działające w Polsce. 

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego wystarczy zgłosić się do jednego z banków i poinformować o zdarzeniu. W momencie wpłynięcia zgłoszenia wszystkie instytucje zrzeszone w systemie DZ otrzymują informację o zastrzeżeniu dokumentu. 

Warto pamiętać, aby zgłoszenie kradzieży lub zagubienia dowodu osobistego zgłaszały zarówno osoby posiadające konto bankowe, jak i te, które takiego konta nie mają. Niekorzystanie z usług bankowych nie chroni przed wyłudzeniem i przestępstwami finansowymi dokonywanymi przez osoby trzecie. 

Na oficjalnej stronie systemu dokumentów zastrzeżonych znajduje się lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób, jak i lista banków przyjmujących zgłoszenia tylko od swoich klientów. 

Sprawdź listę banków zastrzegających dokumenty>>

Utracony dokument można zastrzec również w BIK. Jest to bezpłatna usługa online dostępna dla wszystkich, z której można skorzystać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie bez konieczności udawania się do placówki banku. 

Aby aktywować usługę zastrzegania dokumentów, należy założyć konto w portalu BIK. Cały proces zajmuje dosłownie kilka minut. Wystarczy wypełnić formularz online, potwierdzić swoją tożsamość i aktywować link weryfikacyjny otrzymany e-mailem. Od tego momentu usługa jest aktywna i można zastrzec dokument, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. 

Zastrzeżenie dowodu osobistego w urzędzie gminy

Aby zastrzec dowód osobisty w urzędzie, należy zgłosić się do dowolnego urzędu miasta lub gminy (nie musi to być urząd przypisany do miejsca zamieszkania czy zameldowania), a następnie wypełnić formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej (druk DO/F/2) i wypełnić lub zrobić to już na miejscu, na druku pobranym w urzędzie. Jeśli dokument uległ zniszczeniu należy zabrać go ze sobą. Do zgłoszenia niezbędny będzie też inny dokument potwierdzający tożsamość - np. paszport. 

Po dokonaniu zgłoszenia należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. 

Warto pamiętać, żę zastrzeżenia dowodu osobistego można dokonać również online - konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. 

Jak zastrzec dowód osobisty za granicą?

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży dowodu osobistego za granicą, należy także wypełnić  formularz DO/F/2 - możesz go pobrać ze storny internetowej lub w konsulacie. Jeśli zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio w konsulacie należy mieć ze sobą - w przypadku uszkodzenia - uszkodzony dowód osobisty oraz najlepiej inny dokument tożsamości, np. paszport, dzięki któremu można szybko i łatwo zweryfikować tożsamość zgłaszającego. 

Lista konsulatów i polskich przedstawicielstw na świecie, w których można dokonać zgłoszenia utraty dokumentów>>

W przypadku składania zgłoszenia online lub faksem należy przygotować dowód (jeśli był uszkodzony) oraz wypełniony formularz DO/F/2. 

Warto też pamiętać o złożeniu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, zaraz po unieważnieniu utraconego dokumentu. 

Jak postąpić w przypadku kradzieży dokumenty tożsamości? - zastrzeżenie dowodu osobistego na policji

W przypadku kradzieży dowodu osobistego należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie policję. Warto jednak pamiętać, że policja nie ma dostępu do systemu DZ i możliwości zastrzeżenia dokumentu. Może go ona jedynie unieważnić. Tym samym najpierw należy zastrzec dokument w systemie, aby uniknąć wyłudzenia danych, a następnie udać się na komisariat i dokonać zgłoszenia kradzieży. 

Czytaj również: Pożyczka na dowód a bezpieczeństwo danych osobowych>>

Anulowanie zastrzeżenia dowodu

Anulowanie zastrzeżenia dowodu osobistego jest możliwe jedynie do 14 dni od czasu zgłoszenia zastrzeżenia. Jeśli w tym okresie nie zgłosisz chęci przywrócenia dowodu do obiegu w banku, urzędzie gminy lub przez Internet, dokument zostanie unieważniony. Po upływie 14 dni będzie możliwe jedynie wyrobienie nowego dokumentu tożsamości. 

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ