Powrót
6/10/2020

Wniosek 300 plus w 2020 roku – do kiedy i jak złożyć, kogo dotyczy?

Autor
Anna Dobrzanska

Program 300 plus toforma rządowego wsparcia, które przysługuje rodzicom dzieci rozpoczynającychrok szkolny. Świadczenie to może otrzymać każda rodzina, bez względu nauzyskiwany dochód, a pieniądze powinno przeznaczyć się na wyprawkę do szkoły.Jak złożyć wniosek i do kiedy można to zrobić, aby otrzymać pieniądze z 300 plus?

Komuprzysługuje 300 zł na dziecko? Dla kogo się należy?

Dodatkowe wsparciefinansowe to świadczenie na dobry start z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.Nie dostanie go jednak każdy rodzic – należy spełnić kilka kryteriów, którezostały dokładnie opisane w ustawie. W takim razie 300 plus dla kogo?

Jednym z warunkówotrzymania wsparcia jest wiek dziecka. Na dodatkowe świadczenie 300 plus dlauczniów mogą liczyć rodzice, których pociechy:

  • uczą się w szkole do ukończenia20. roku życia;
  • mają oświadczenie oniepełnosprawności i uczą się w szkole – do momentu ukończenia 24. rokużycia[1].

Wniosek o świadczenie300 plus może złożyć osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem lub osobapełnoletnia, ale ucząca się i niepozostająca na utrzymaniu rodziców. Komudokładnie przysługuje 300 zł na dziecko? Ustawodawca precyzyjnie wskazuje kilkamożliwości:

·  rodzic dziecka(jeśli uczeń nie mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym, wtedy świadczenieotrzymuje osoba, która faktycznie sprawuje nad nim opiekę; w przypadku opiekinaprzemiennej świadczenie dzieli się na połowę i każdy rodzic otrzymuje 150zł);

·  opiekun prawnylub faktyczny (prawo do opieki powierzone jest przez sąd lub do sądu wpłynąłwniosek o adopcję);

·  rodzina zastępcza,osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

·  dyrektor placówkisprawującej pieczę nad uczniem;

·  osoba ucząca się,ale usamodzielniona lub nie będąca na utrzymaniu rodziców[2].

Komunie przysługuje 300 plus?

Nie każdy rodzic może ubiegaćsię o dodatkowe świadczenie 300 plus. Nie dostanie go osoba, która nie pełniżadnej z wymienionych powyżej funkcji lub jest osobą uczącą się i pełnoletnią,ale pozostaje na utrzymaniu rodziców. Wniosek o 300 plus zostanie teżodrzucony, jeśli dziecko jest w wieku przedszkolnym i nie uczęszcza jeszcze doszkoły. Nie należy się też 300 plus dla zerówki – warunkiem koniecznym jestrozpoczęcie pierwszej klasy, a ta zerowa to jedynie przygotowanie przedszkolne.Programem nie są również objęci studenci.

Od kiedy możnaskładać wnioski na dobry start z 300 plus?

Aby otrzymaćświadczenie „Dobry start”, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wystarczy wypełnićprosty formularz, a następnie przekazać go drogą elektroniczną lub tradycyjną.Warto pamiętać jednak o kilku terminach - 300 plus od kiedy:

·  od 1 lipca –wnioski elektroniczne składane za pośrednictwem strony rządowej, portalu PUEZUS lub przez bankowość elektroniczną;

·  od 1 sierpnia –wnioski tradycyjne składane w urzędzie lub drogą pocztową.

Do kiedy możnaskładać wnioski 300 plus? Kiedy spodziewać się wypłaty świadczenia?

Każdy, kto zastanawiasię, kiedy wypłata 300 plus, musi pamiętać o kilku terminach, które todeterminują. Osoby, które złożyły wniosek w lipcu lub sierpniu,otrzymają świadczenie do 30 września. Jeśli pismo wpłynęło do urzędu wewrześniu lub w październiku i listopadzie, będzie trzeba poczekać naprzelew maksymalnie 2 miesiące. Do kiedy 300 plus będzie aktywne? Datąostateczną na złożenie wniosku 300 plus jest 30 listopada, po tym dniu prośbybędą odrzucane.

Warto pamiętać także otym, że wnioski online rozpatrywane są znacznie szybciej, a decyzja oprzyznaniu świadczenia przychodzi na podany adres email. Jest to dobry sposóbna skrócenie okresu wypłaty 300 plus.

Gdzie złożyć wniosek w tradycyjnej formie papierowej?

Prośbę o dodatkoweświadczenie można złożyć drogą elektroniczną lub tradycyjną – w formiepapierowej. Wnioski 300 plus przyjmowane są i jednocześnie realizowanedokładnie przez te same instytucje, które obsługują świadczenie „Rodzina 500+”.Oznacza to, iż opiekun musi udać się do tej samej placówki i tam złożyć wniosekdrogą tradycyjną. Organem, który odpowiedzialny jest za te świadczenia może byćurząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej.

Jak złożyćwniosek online o 300 plus? Czego potrzebujemy?

Wnioski składane drogąelektroniczną rozpatrywane są sprawniej, a co za tym idzie – pieniądze szybciejtrafią na nasze konto. Jak złożyć wniosek 300 za pomocą Internetu? Należyskorzystać z rządowego portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub PUE ZUS.Posiadacze elektronicznych rachunków bankowych mogą skorzystać też z opcjizłożenia wniosku o 300 plus przez stronę swojego banku.

Wystarczy odszukać wewskazanych miejscach odpowiedniego formularza, uzupełnić dane i potwierdzićchęć wysłania wniosku. Cała procedura jest prosta i nie wymaga dużego wysiłkuod wnioskodawcy.

Wniosek online na 300plus a profil zaufany i konto w banku

Wniosek o 300 plusmożna złożyć drogą elektroniczną od 1 lipca. Warunkiem jest jednak posiadanieprofilu zaufanego lub konta w banku, który realizuje tę usługę.

Profil zaufany dajemożliwość załatwienia wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia zdomu. Dzięki niemu można zalogować się do portali, za których pośrednictwem udostępnianesą usługi dla obywateli RP. Wykorzystując profil zaufany można też podpisaćdokumenty elektroniczne. Można założyć go za pośrednictwem:

·  internetowegokonta w banku (T-Usługi Bankowe, PKO Bank, Inteligo, Santander, Bank Pekao,mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy);

·  konta naplatformie Envelo.

Można wykorzystać teżelektroniczny podpis kwalifikowany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną iczytnikiem NFC.

Innym sposobem nazłożenie wniosku online na 300 plus jest skorzystanie z platformy bankowościelektronicznej. Wystarczy zalogować się na konto internetowe, a następniewypełnić i zatwierdzić wysłanie dostępnego w nim wniosku. Taką możliwośćudostępniają serwisy: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy,Bank Polskiej Spółdzielczości i wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNPParibas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING BankŚląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski i Inteligo, SGB-Bank.

Na co wydać 300 plus?

Pieniądze zeświadczenia 300 plus można przeznaczyć na dowolny cel. Intencją organów państwajest jednak to, by zostały spożytkowane na wydatki związane z przygotowaniem donowego roku szkolnego. Najczęściej środki finansowe wykorzystywane są, więc wcelu zakupu wyprawki lub wyposażenia pokoju ucznia.

Wyprawka szkolna tospory wydatek, który niestety trzeba ponieść praktycznie jednorazowo. Uczniowiemuszą skompletować wszystkie potrzebne rzeczy, by móc korzystać z nich już odpierwszych dni września. Na co w takim razie wydać 300 plus? Podręczniki doprzedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej są obecnie bezpłatne, nieoznacza to jednak, że ten koszt nas ominie. Rodzice muszą kupić książki, gdydzieci będą uczęszczały na zajęcia dodatkowe. W każdej szkolnej wyprawce musząznaleźć się również:

·  plecak, piórnik,worek i pojemnik na drugie śniadanie;

·  kapcie, butyjesienne i sportowe;

·  strój na zajęciawychowania fizycznego;

·  artykułypapiernicze i przybory plastyczne.

Dodatkowe fundusze zprogramu „Dobry start” mogą pomóc również w urządzeniu pokoju ucznia. Wartozadbać o odpowiednie biurko i krzesło, a także lampkę, która będzie pomocnapodczas odrabiania lekcji. Przydadzą się też: segregatory, tablica korkowa lubmagnetyczna oraz regał na książki i wygodne łóżko.

Sprawdź też: 3 pomysły na pokój dla ucznia: kącik do nauki i strefarelaksu >>

Program rządowy Dobry Startto za mało? Jak sfinansować wyprawkę dla dziecka?

Niestety, kwotaświadczenia „Dobry start” nie jest wysoka, a co za tym idzie – nie wystarczy nasfinansowanie wszystkich potrzeb dziecka. Koszt wyprawki dla ucznia pierwszychklas podstawowych to około 500 – 1000 zł, rodzice starszych dzieci muszą liczyćsię z wydatkiem nawet 1200 zł. To oczywiście wyłącznie koszt wyprawki szkolnej,w który nie są wliczone meble do pokoju, np. biurko lub wygodne krzesło. Wielewydatków można ograniczyć, szukając tańszych odpowiedników, ale nie zmienia toznacząco sytuacji, gdy rodzice posyłają do szkoły kilkoro dzieci jednocześnie.

Przeczytajteż artykuł: Pożyczka na kształcenie, studia podyplomowe i wyprawkęszkolną>>

W takiej sytuacjiwarto skorzystać z dodatkowych pieniędzy, które pokryją wszystkie koszty wyprawki.Rozwiązaniem może być pożyczka od rodziny, ale wrzesień może być trudnymmiesiącem nie tylko dla nas. Prostym sposobem na dodatkowy zastrzyk gotówkibędzie skorzystanie z szybkiej pożyczki internetowej. Cała procedura odbywa sięprzez Internet i nie wymaga dodatkowych formalności, co znacznie ułatwi zadaniew tak gorącym okresie, jak rozpoczęcie roku szkolnego. Wystarczy określić kwotęi czas spłaty pożyczki, wypełnić wniosek i zweryfikować swoje dane za pomocąprzelewu identyfikacyjnego. Zaletą tego rozwiązania jest również szybkadecyzja, przejrzyste warunki i szybki przelew środków na konto.

[1] https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

[2] https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-dobry-start

No items found.

¿Quieres tu primer préstamo ya?

Consigue tus primeros 300€ sin intereses ni comisiones, y devuélvelos en 30 días

Solicita tu crédito ahora

Najnowsze porady