Powrót
10/12/2018

Poręczenie

Poręczenie
Autor
Anna Dobrzanska

Poręczenie to zobowiązanie względem wierzyciela, które traktuje się jako zabezpieczenie na wypadek braku uregulowania należności (np. kredytu lub pożyczki) przez dłużnika. Prościej rzecz ujmując – poręczenie to zapewnienie spłaty zadłużenia, jakiego dokonuje podmiot inny niż dłużnik.Należy wiedzieć, że poręczenie trzeba zawrzeć wyłącznie w formie umowy pisemnej, a może być ona spisana nawet bez wiedzy samego dłużnika.Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny, czyli zależna jest od dokumentu głównego, w którym zawarto informację o wysokości długu. Oznacza to, że istnienie zobowiązania ściśle wiąże się z istnieniem poręczenia.Jeśli dług wygaśnie lub jest nieważny, wygasa również odpowiedzialność poręczyciela. Kiedy jednak pożyczkobiorca  lub kredytobiorca nie mógł się zobowiązać przez brak zdolności do czynności prawnych, a poręczyciel o tym wiedział w momencie zawierania umowy, to właśnie on ponosi odpowiedzialność za dług.Najważniejsze elementy, jakie powinny znaleźć się w umowie poręczenia:

  • strony poręczenia,
  • przedmiot poręczenia,
  • zakres zobowiązania,
  • data i miejsce zawarcia umowy.
No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1000 zł
Całkowita kwota do spłaty 1000 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, www.vivus.pl/61, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 01.07.2022 r.

Najnowsze porady

CHCĘ POŻYCZKĘ