Powrót

Poręczenie

10.12.2018
Poręczenie
Autor
Anna Dobrzanska

Poręczenie to zobowiązanie względem wierzyciela, które traktuje się jako zabezpieczenie na wypadek braku uregulowania należności (np. kredytu lub pożyczki) przez dłużnika. Prościej rzecz ujmując – poręczenie to zapewnienie spłaty zadłużenia, jakiego dokonuje podmiot inny niż dłużnik.Należy wiedzieć, że poręczenie trzeba zawrzeć wyłącznie w formie umowy pisemnej, a może być ona spisana nawet bez wiedzy samego dłużnika.Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny, czyli zależna jest od dokumentu głównego, w którym zawarto informację o wysokości długu. Oznacza to, że istnienie zobowiązania ściśle wiąże się z istnieniem poręczenia.Jeśli dług wygaśnie lub jest nieważny, wygasa również odpowiedzialność poręczyciela. Kiedy jednak pożyczkobiorca  lub kredytobiorca nie mógł się zobowiązać przez brak zdolności do czynności prawnych, a poręczyciel o tym wiedział w momencie zawierania umowy, to właśnie on ponosi odpowiedzialność za dług.Najważniejsze elementy, jakie powinny znaleźć się w umowie poręczenia:

  • strony poręczenia,
  • przedmiot poręczenia,
  • zakres zobowiązania,
  • data i miejsce zawarcia umowy.
No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ