Powrót
10/12/2018

Wierzyciel

Autor
Anna Dobrzanska

Wierzyciel to podmiot, który może żądać od drugiej strony, czyli dłużnika, zwrotu świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego na mocy prawa. Świadczenie to nazywane jest wierzytelnością. Wierzycielem nie zawsze musi być pożyczkodawca. Takim podmiotem może być także zupełnie trzecia firma, która nabywa wierzytelność od firmy pożyczkowej.

Jeśli chodzi o to, co może wierzyciel, kiedy dłużnik zwleka ze zwrotem należności, konflikt rozwiązuje się na wiele sposobów. Jednym z nich jest próba załagodzenia sytuacji, ustalając inne warunki, pozwalające dłużnikowi uregulować zaległości, jednak musi to być decyzja obu stron.

Działania wierzyciela nie ograniczają się do samodzielnego odzyskania należności, ale ma on prawo m.in. do egzekucji komorniczej, złożenia wniosku o poszukiwanie majątku komornika, wyboru komornika czy sposobu egzekucji. Celem tych wszystkich działań jest jednak cały czas odzyskanie swojej należności.

Co może zrobić komornik? Uprawnienia komornicze są szerokie, a jedną z najczęstszych czynności, jakich dokonuje, jest zajęcie wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego albo ruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące działań komornika regulowane są przez prawo cywilne.

No items found.

Najnowsze porady