Powrót
10/12/2018

Inflacja

Autor
Anna Dobrzanska

Inflacja to zjawisko wzrostu cen w gospodarce. Wynikiem inflacji jest spadek wartości pieniądza. Informacje o stopie inflacji podawane są przez Główny Urząd Statystyczny.Wśród najważniejszych przyczyn inflacji wymienia się przede wszystkim nadmierną emisję pieniądza. Do innych należą m.in. rosnące koszty produkcji czy procesy, jakie zachodzą aktualnie w danej gospodarce.Rodzaje inflacji można podzielić według różnych kryteriów, np. przyczyn, skutków, czasu.Oto podział ze względu na tempo:

  • deflacja – inflacja ujemna, oznaczająca długotrwały spadek cen,
  • pełzająca – wzrost cen mniejszy niż 5% rocznie,
  • krocząca – wzrost cen w granicach 5-10% rocznie,
  • galopująca – wzrost cen o kilkadziesiąt procent rocznie,
  • hiperinflacja – wzrost cen o minimum 50% miesięcznie.

Czy inflacja ma wpływ np. na pożyczki internetowe? Im inflacja jest niższa, tym wartość pieniądza rośnie. Wtedy też (w dużym skrócie) oprocentowanie utrzymuje się zwykle na niskim poziomie. Zjawisko to może wiązać się więc nie tylko z wysokością rat kredytów, ale również z pożyczkami.

No items found.

Najnowsze porady