Powrót

Niedopłata wynagrodzenia – co robić, gdy pensja jest za niska?

16.1.2021
Niedopłata wynagrodzenia – co robić, gdy pensja jest za niska?
Autor
Anna Dobrzanska

Czasami zdarza się, że pracodawca w wyniku niedopatrzenia lub celowego działania wypłaca nam za małe wynagrodzenie za naszą pracę. Zwykle dowiadujemy się o tym, wchodząc na swoje konto bankowe i ze zdziwieniem odkrywając, że wpływy są niższe niż się spodziewaliśmy. Kto odpowiada za źle naliczone wynagrodzenie? Czy pracodawca może nam go nie wypłacić? Co zrobić, gdy pensja jest za niska?

Z artykułu dowiesz się:

  1. Z czego składa się nasza pensja
  2. Do kiedy pracodawca musi wypłacić pensję
  3. Co robić, kiedy szef wypłacił za małe wynagrodzenie

Naliczanie wynagrodzenia – z czego składa się nasza pensja?

Tak samo jak my pracodawca również ma obowiązki, wynikające z przepisów kodeksu pracy. Pracownicy są zobligowani do wykonywania swoich obowiązków i zadań z należytą starannością, zaś pracodawca m.in. do terminowego wypłacania swoim pracownikom właściwej kwoty wynagrodzenia. Co zrobić, gdy się z tego nie wywiązuje?

Za naszą pracę należy nam się wynagrodzenie, które może składać się z jednego lub wielu składników. Bazowym elementem wypłaty jest wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowo mogą nam przysługiwać nagrody czy też premie, w zależności od umowy zawartej z naszym pracodawcą. Oprócz powyższych pracownik może otrzymywać różne dodatki regulowane przez przepisy prawa pracy. Wśród nich najczęściej występują dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych (popularne nadgodziny), pracę w porze nocnej i odprawy. Nasza pensja
w efekcie wyliczana jest z uwzględnieniem wielu różnych elementów składowych, a także czynników takich, jak czas pracy, rozliczenia podatkowo-skarbowe czy też ewentualne potrącenia.

Proces wyliczania wynagrodzenia jest skomplikowany i czasami dochodzi do pomyłki, w wyniku której pracodawca wypłaca pracownikowi zbyt niskie wynagrodzenie. Niższa pensja może być również spowodowana naszym działaniem. Przykładem takiej sytuacji jest choroba pracownika, który za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wynagrodzenie chorobowe (w większości przypadków w wysokości 80% wynagrodzenia zasadniczego).

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie - dowiedz się więcej>>

Jeśli otrzymana wypłata jest w naszym odczuciu zbyt niska i nie widzimy podstaw obniżenia wynagrodzenia, możemy zgłosić do naszego pracodawcy prośbę o udostępnienie dokumentów, na podstawie których została wyliczona nasza pensja. Gdy jesteśmy pewni, że otrzymaliśmy za mało pieniędzy, mamy prawo oczekiwać od pracodawcy jak najszybszej wypłaty różnicy, niezależnie od przyczyny niedopłaty.

Obowiązki pracodawcy – do kiedy musi wypłacić pensje?

Obowiązki pracodawcy względem pracownika określa szczegółowo Kodeks pracy. Tam również znajdziemy zapisy dotyczące zasad wypłacania wynagrodzenia:

  • wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie;
  • wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego;
  • jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

W praktyce oznacza to, że pensji powinniśmy spodziewać się najpóźniej do 10. dnia miesiąca z dołu (czyli pod koniec miesiąca; pensję za pracę od 1 do 31 listopada otrzymamy najpóźniej do 10 grudnia). Nasz szef jest zobowiązany do wypłacenia nam wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie o pracę, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni.

Ile wynosi aktualna płaca minimalna>>

Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia?

Czasami zdarza się, że pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w wysokości niższej niż należna – mówimy wówczas o niedopłacie. Niezależnie od tego, czy zbyt mała pensja jest wynikiem niedopatrzenia, czy też nasz szef celowo wypłacił nam niższą wypłatę, powinien on jak najszybciej przesłać nam brakującą kwotę.

Jeśli zauważyliśmy niedopłatę lub nasza pensja nie przyszła w terminie, możemy się o należne pieniądze upomnieć poprzez skierowanie do pracodawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Gdy takie pismo nie przyniosło efektów, powinniśmy skierować kroki do Państwowej Inspekcji Pracy i zgłosić do urzędu zaistniałą sytuację. PIP ma30 dni na zbadanie zgłoszonej przez nas sprawy – jeśli dostrzeżenie prawidłowości, pracodawca otrzyma nakaz wypłaty pieniędzy (taki nakaz musi zostać natychmiast wykonany).

Alternatywną możliwością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Możemy wnieść pozew o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia płatności. Odsetki przysługują nam niezależnie od tego, czy w wyniku otrzymania niższej pensji ponieśliśmy jakiekolwiek straty, nie jest również istotne, czy zwłoka wynikała z winy szefa. Jeśli pracodawca jest nam dłużny kwotę nie większą niż50 000 zł, nie poniesiemy kosztów postępowania (jeśli kwota jest wyższa, poniesiemy koszt 5% tzw. opłaty stosunkowej). Pozew możemy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeśli wstrzymanie wynagrodzenia wynika z tego, że nasz pracodawca ogłosił upadłość lub jest niewypłacalny, możemy ubiegać się o wypłatę pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Gdy problemy z otrzymywaniem pensji powracają, warto rozważyć złożenie wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Niewypłacanie pensji w terminie jest złamaniem praw pracownika, które daje nam możliwość rezygnacji z pracy bez okresu wypowiedzenia.

niedopłata wynagrodzenia - pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ