Powrót

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – zasady L4 w 2021 roku

22.1.2021
Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – zasady L4 w 2021 roku
Autor
Anna Dobrzanska

Czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim wpływa na wysokość pensji? Ile może trwać L4, aby pobierać za nie wynagrodzenie lub zasiłek? Kiedy należy je przedstawić pracodawcy, aby nie stracić części pieniędzy? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują podczas L4.

Z artykułudowiesz się:

 1. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy. Kto płaci za zwolnienie lekarskie?
 2. Ile czasu na dostarczenie zwolnienia? Nowy system elektronicznych zwolnień lekarskich
 3. Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – ile wynosi
 4. L4 w ciąży a wynagrodzenie 2020
 5. Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy. Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy to świadczenia dla pracownika, który:

 • jest niezdolny do pracy z powodu choroby,
 • miał wypadek w drodze do lub z pracy,
 • musi poddać się badaniom dla dawców.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za pierwsze 33 dni L4 w danym roku. Wyjątkiem są osoby po 50. roku życia, które otrzymują je przez pierwsze 14 dni. Okresy niedyspozycji nie muszą łącznie obejmować tego czasu, ale sumują się. Koszty w tym wypadku pokrywa pracodawca. Po przekroczeniu 33 lub 14 dni zwolnienia chorobowego otrzymujemy prawo do zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. Przysługuje on przez 182 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie chorobowe w trakcie ciąży lub z powodu zachorowania na chorobę zakaźną, której okres wylęgania lub pojawienia się objawów to 14 dni (np. gruźlica). W tych przypadkach okres wypłacania zasiłku to 270 dni.

Ile czasu na dostarczenie zwolnienia? Nowy system elektronicznych zwolnień lekarskich

Do niedawna po otrzymaniu zwolnienia od lekarza mieliśmy obowiązek powiadomić naszego pracodawcę o niedyspozycji i nieobecności w pracy. L4 należało dostarczyć w ciągu 7 dni. Nawet jeśli nie trzeba było robić tego osobiście, wiązało się to z utrudnieniami dla chorego.

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązek przekazania zwolnienia został przeniesiony z pracownika na lekarza. Lekarz wystawia zwolnienie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Z kolei ZUS przesyła niezwłocznie e-zwolnienie do pracodawcy. Warto pamiętać: dostarczenie e-zwolnienia nie zwalnia pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy i przewidywanym okresie niezdolności do pełnienia swoich obowiązków.

Zwolnienie lekarskie L4 - nowe zasady

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – ile wynosi?

Przez 33 dni (lub 14 dni, jeśli ukończyliśmy 50. rok życia) pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w następującej wysokości:

 • 80% wynagrodzenia – w przypadku zwykłej choroby bądź odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
 • 100% wynagrodzenia – w przypadku choroby w trakcie ciąży, powikłań związanych z wypadkiem w drodze do lub z pracy, poddaniu się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów lub zabiegiem pobrania tych organów.

Prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS otrzymujemy od 34. dnia choroby (lub 15. dnia, jeśli przekroczyliśmy 50. rok życia). Kwota, którą otrzymamy, wyniesie:

 • 70% wynagrodzenia – w przypadku pobytu w szpitalu;
 • 80% wynagrodzenia – w przypadku zwykłej choroby;
 • 100% wynagrodzenia – w przypadku choroby w ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Warto pamiętać: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne). Chodzi o średnią z realnych zarobków, a więc przy jej wyliczaniu uwzględniamy również premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy pracę w nocy. Jednak jeśli między jednym a drugim okresem pobierania zasiłku minęło mniej niż 3 miesiące, wysokość podstawy wymiaru zasiłku nie jest przeliczana na nowo.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko lub członka rodziny - ile wynosi [1]

Ponadto przysługuje nam prawo do zasiłku opiekuńczego w wysokości 80% wynagrodzenia, jeśli opiekujemy się chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny. W tego świadczenia możemy skorzystać w sytuacji, gdy sprawujemy opiekę nad:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat (np. w przypadku nagłego zamknięcia placówki edukacyjnej, choroby niani, porodu lub choroby osoby zajmującej się stale dzieckiem);
 • chorym dzieckiem;
 • dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat (np. w przypadku pobytu w szpitalu stałego opiekuna);
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym przed ukończeniem 18 roku życia;
 • innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nam nie dłużej niż:

 • 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat lub chorym do 14 lat (także niepełnosprawnym);
 • 14 dni w roku kalendarzowym, gdy sprawujemy opiekę nad dzieckiem starszym niż 14 lat lub innym członkiem rodziny;
 • 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad:
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma mniej niż 18 lat, a nie więcej niż 14 lat;
 • zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym, które jest między 8 a 18. rokiem życia, a z powodu porodu lub choroby stały opiekun nie może pełnić swojej roli.

Warto pamiętać: podobnie jak przy zasiłku chorobowym – wynagrodzenie, które jest podstawą dla obliczania zasiłku opiekuńczego, to średnia pensja z ostatnich 12 miesięcy (pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne). Chodzi o średnią z realnych zarobków, a więc przy jej wyliczaniu uwzględniamy również premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy pracę w nocy. Jednak jeśli między jednym a drugim okresem pobierania zasiłku minęło mniej niż 3 miesiące, wysokość podstawy wymiaru zasiłku nie jest przeliczana na nowo.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z koronawirusem

Obecnie możliwość wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z koronowirusem ustała, jednakże niewykluczone, że w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemicznej w kraju może zostać ona przywrócona.

Przypominamy podstawowe założenia przyznawania tego nadzwyczajnego zasiłku.

Od 8 marca 2020 obowiązywały specjalne przepisy [2], które dawały możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych. Przysługiwał on rodzicom i opiekunom, który mieli pod opieką dziecko poniżej 8. roku życia i byli objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jego wysokość wyliczana była na tych samych zasadach, co w przypadku zwykłego zasiłku opiekuńczego – 80% wysokości podstawy wymiaru zasiłku. Aby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, należało o tym poinformować naszego pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio ZUS – w przypadku działalności pozarolniczej.

26 marca 2020 [3] rozszerzono uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19, również na rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie to mogły otrzymać osoby ubezpieczone, sprawujące opiekę nad dziećmi:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia;
 • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego było dotychczas wznawiane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i związanej z nią konieczności zamykania placówek edukacyjnych.

Pierwszy okres wznowienia zasiłków przypadał na czas rozpoczęcia roku szkolnego i trwał do 20 września 2020[4]. Możliwość ubiegania się o zasiłek została przywrócona tym osobom, którzy ze względu na zamknięcie placówek nie mogły w nich pozostawiać swoich dzieci. Podobna sytuacja miała miejsce w okresie 9-29 listopada 2020[5].

Pod koniec roku ze względu na zamknięcie wszystkich placówek edukacyjnych, zasiłek był dostępny dla wszystkich uprawnionych do jego pobierania – okres jego wypłacania wydłużono do 17 stycznia[6].

L4 w ciąży a wynagrodzenie 2021

Kobiety w ciąży znajdują się w Polsce pod szczególną opieką prawną. Przekłada się to również na przepisy prawa pracy.

 • kobiecie w ciąży przysługuje do 270 dni (9 miesięcy) zwolnienia lekarskiego;
 • podstawą dla zwolnienia w trakcie ciąży nie musi być tylko choroba z nią związana – liczą się również choroby, które nie dotyczą przebiegu ciąży, a więc L4 może wystawić nie tylko ginekolog;
 • kobieta nie jest zobowiązana do informowania swojego pracodawcy o fakcie zajścia w ciążę – jeśli pojawi się konieczność zwolnienia, lekarz powinien zaznaczyć na L4 kod literowy B, co jest wystarczającą informacją zarówno dla ZUS, jak i pracodawcy;
 • wynagrodzenie i zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży wynosi 100% wynagrodzenia.

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

zy mamy prawo do świadczenia, jeśli zostaniemy zwolnieni lub odejdziemy z pracy? Może nam zostać wypłacony zasiłek chorobowy, jeśli spełnimy kilka warunków:

 • jesteśmy niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni bez przerwy,
 • zdarzyło się to nie później niż 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a więc od zwolnienia lub odejścia z pracy. Okres ten wydłuża się do 3 miesięcy, jeśli chodzi o chorobę zakaźną lub taką, której objawy pojawiają się dopiero po 14 dniach.

Jeśli nasz stan zdrowia pogorszył się jeszcze wtedy, kiedy pracowaliśmy, koszty ponosi pracodawca, a po ustaniu stosunku pracy obowiązek ten przejmuje ZUS.

--

Źródła:

[1] www.zus.pl

[2] www.zus.pl

[3] www.gov.pl

[4] www.gov.pl

[5] www.gov.p

[6] www.gov.pl

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ