Powrót

Jak dorobić do pensji lub emerytury? Gdzie szukać dodatkowej pracy na studiach czy urlopie macierzyńskim?

17.5.2022
Jak dorobić do pensji lub emerytury? Gdzie szukać dodatkowej pracy na studiach czy urlopie macierzyńskim?
Autor
Anna Dobrzanska

Dopóki wszystko idzie zgodnie z planem i nasze życie wygląda tak, jak je zaplanowaliśmy, możemy spać spokojnie. Jeśli jednak pojawiają się problemy finansowe, zaczynamy intensywnie szukać rozwiązania. Zastanawiamy się, jak dorobić do pensji, renty, emerytury, jak zarobić dodatkowe pieniądze będąc na studiach czy na urlopie macierzyńskim? Jakie mamy opcje i jak znaleźć dodatkową pracę?

Dodatkowa praca dorywcza – co to? Czy każdy może ją podjąć?

Praca dodatkowa, zwana też pracą dorywczą, to niestandardowa forma zatrudnienia. Zazwyczaj podejmuje się ją na krótki okres i nie ma ona stałego charakteru. Różni się od standardowego podejścia, gdzie pracownik najczęściej zobligowany jest do przepracowania 40 godzin tygodniowo. Najczęściej pracę dorywczą podejmują nastolatkowie, studenci, a także emeryci i renciści. W dobie kryzysu coraz częściej decydują się na nią także osoby, które do tej pory dobrze radziły sobie na etacie, ale z jakiegoś powodu muszą dorobić do pensji. Praca dorywcza to dobre rozwiązanie na podreperowanie budżetu domowego lub wyjście z kłopotów finansowych.

Nie istnieje dokładna definicja pracy dodatkowej, która szczegółowo określa jej warunki. Zastanawiając się na tym, co to jest praca dorywcza, warto pamiętać, że ma ona charakter tymczasowy. Najczęściej jej zasady, obowiązki pracownika i forma wynagrodzenia określane są w umowie zlecenie lub o dzieło.

Czy 13-, 14-, 15-, 16-, 17-latek może dorobić?

Osoby, które ukończyły 18 lat bez żadnego problemu mogą podjąć pracę. Co jednak w przypadku nastolatków, którzy nie są jeszcze pełnoletni? Odpowiedź nie jest prosta, a wszystko zależy od wieku potencjalnego pracownika. Jeśli nie ukończył on 15 roku życia, może wykonywać pracę na umowę o pracę wyłącznie na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność:

·  kulturalną;

·  artystyczną;

·  sportową;

·  reklamową.

13-latek może zostać zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale musi wyrazić na to zgodę jego prawny opiekun. Jeśli małoletni ukończył 15 lat nie ma konieczności przedstawiania takowej zgody, wymagane będzie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego pracownika.

Zgodnie z wiekiem, określany jest również czas pracy:

·  osoby do 16. roku życia - maksymalnie 6 godzin dziennie;

·  osoby po 16. roku życia objęte obowiązkiem szkolnym - 8 godzin dziennie, ale w czas ten wlicza się godziny lekcyjne;

·  osoby po 16. roku życia, które ukończyły szkołę – 8 godzin dziennie.

Należy jednak pamiętać, że jeśli młodociany zostanie zatrudniony w innym celu niż przygotowanie zawodowe:

  • w okresie odbywania zajęć szkolnych może pracować maksymalnie 12 godzin tygodniowo,
  • w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin,
  • wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu; dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.

Jak i ile można dorobić do emerytury lub renty?

Wiele starszych osób zastanawia się, jak dorobić do emerytury lub renty i czy jest to w ogóle możliwe. Seniorzy mogą podejmować pracę dorywczą i w ten sposób zwiększyć swoje miesięczne dochody. Jaką kwotę można dorobić do emerytury? Jeśli osoba osiągnęła wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), nie obowiązują jej żadne limity. Na baczności muszą mieć się ci, którzy korzystają z prawa do wcześniejszej emerytury – za duży dochód dodatkowy może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.

Zatem jaką kwotę można dorobić do emerytury? Limit zarobków dodatkowych zmienia się wraz z ogłoszeniem przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118):

·   zmniejszenie emerytury lub renty nastąpi po przekroczeniu 70%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

·  zawieszenie emerytury lub renty nastąpi po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Emeryci i renciści w wielu branżach są pożądanymi pracownikami i z łatwością znajdą pracę dorywczą. Wynika to m.in z tego, że są dyspozycyjni, nie biorą zwolnień na chore dziecko i są lojalni pracodawcy. Jak dorobić do emerytury? Najczęściej seniorzy podejmują pracę dodatkową, jako:

·   kasjer lub sprzedawca;

·  stróż nocny;

·  ochroniarz;

·  opiekunka do dziecka;

·  kierowca;

·  pomoc kuchenna.

Osoby wykształcone kierunkowo mogą podjąć pracę dodatkową w swoim zawodzie i być wsparciem np. w firmach księgowych lub kadrowych.

Pożyczka dla emeryta, rencisty, seniora – sprawdź, na jakich zasadach>>

Czy można dorobić na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

Świeżo upieczone mamy często zastanawiają się, jak dorobić na macierzyńskim. Szybko pojawia się jednak myśl, że na pewno będzie wiązało się to z utratą zasiłku. Czy w takim razie można dorobić na urlopie macierzyńskim? Tak, należy jednak pamiętać, że czas spędzany na zasiłku macierzyńskim dzieli się na dwa etapy:

·  urlop macierzyński – pierwsze 20 tygodni;

·  urlop rodzicielski – kolejne 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 34 tygodnie, gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko.

Urlop macierzyński powinien być co do zasady wykorzystany na opiekę nad dzieckiem.  Jeśli mama planuje powrót do pracy, najwcześniej jest to możliwe po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu od porodu. W tym wypadku pozostałą część urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko.

Kobieta ma natomiast możliwość podjęcia pracy u dotychczasowego pracodawcy na urlopie rodzicielskim bez ryzyka utraty zasiłku. Wymiar pracy nie może jednak przekraczać więcej niż ½ pełnego wymiaru pracy. W celu rozpoczęcia pracy pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek co najmniej na 21 dni przez planowanym rozpoczęciem pracy.

W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u obecnego pracodawcy kobieta ma prawo do wydłużenia tego urlopu. Okres urlopu rodzicielskiego nie może jednak przekroczyć 64 tygodni w przypadku jednego dziecka i 68 tygodni, gdy urodziło się więcej dzieci[1]. Jak wyliczyć wydłużenie urlopu rodzicielskiego? Należy pomnożyć wymiar pracy przez liczbę tygodni łączenia obowiązków.

Ograniczenia powyższe nie dotyczą pracy u innego pracodawcy (tzn. nie dotychczasowego, który udziela urlopu rodzicielskiego). Jeżeli pracownik podejmie pracę na etat czy na zlecenie w innej firmie może to robić nawet na cały etat. Jednakże w tym przypadku urlop rodzicielski nie ulegnie wydłużeniu.

Zasiłek macierzyński w okresie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim ulega obniżeniu, jego wysokość ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu, w jakim  pracownik wykonuje pracę.

Co w przypadku, gdy kobieta przebywa na urlopie wychowawczym? Zasada jest podobna – ma możliwość dodatkowego zarobkowania, ale praca nie może kolidować z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Kodeks pracy – art. 1862

§ 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jak dorobić na urlopie wychowawczym? W praktyce najczęściej kobieta podejmuje pracę na nie więcej niż pół etatu.

Jak dorobić w Internecie? Pomysły na dodatkową pracę dorywczą w domu

Jedną z możliwości pracy dodatkowej jest dorabianie w Internecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy czas potrzebny na dojazdy i będziemy mogli pracować w wygodnych dla nas godzinach. Dodatkowa praca w domu pozwoli też połączyć domowe i zawodowe obowiązki.

Jak i gdzie szukać pracy zdalnej? Na co uważać?

W Internecie znajdziemy wiele platform z ogłoszeniami pracodawców poszukujących pracowników w systemie zdalnym. Praca dorywcza z domu to trend, który zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w dobie kryzysu - firmy mogą zredukować powierzchnię biurową i koszty utrzymania.

Warto jednak wspomnieć o niebezpieczeństwie wyłudzenia danych, z którym wiąże się poszukiwanie pracy przez Internet. Zanim podamy jakiekolwiek informacje osobiste, należy sprawdzić wiarygodność portalu ogłoszeniowego, potencjalnego pracodawcy i podstaw prawnych dotyczących danej branży.

Jak dorobić w domu – pomysły na dodatkową pracę zdalną

Pomysłów na dorabianie w domu jest wiele, a wybór konkretnego zależy od naszych kompetencji, możliwości i zaangażowania. Czasami bywa tak, że dodatkowa praca w domu wymaga ukończenia konkretnego kursu lub pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Jeśli jednak jesteśmy zdeterminowani i praca dorywcza w domu jest rozwiązaniem, które nas satysfakcjonuje, nie będzie to przeszkodą.

Jak dorobić w domu? Jest na to kilka pomysłów:

·  wirtualna asystentka – pomoc biurowa, która zajmuje się m.in. rozliczaniem faktur, umawianiem spotkań i czuwaniem nad bieżącymi sprawami firmy;

·  prowadzenie sklepu internetowego – sprzedaż i wysyłka produktów;

·  MLM - Multi Level Marketing czyli marketing sieciowy;

·  korepetycje – lekcje online np. z języka angielskiego.

Sprzęt niezbędny do pracy dodatkowej z domu przez Internet

Dodatkowa praca w domu wymaga dobrego przygotowania. Niezbędny będzie komputer i dostęp do Internetu. Najlepiej postawić na dobry sprzęt, który nie zawiedzie nas w ważnym momencie, utrudniając pracę z domu. Warto postawić też na szybkie łącze internetowe oraz akcesoria dodatkowe, takie jak: wygodne krzesło, dobre słuchawki, porządny mikrofon, legalne oprogramowanie.

Niestety, może wiązać się to z większymi, jednorazowymi kosztami, których nie będziemy mogli pokryć z oszczędności. W takiej sytuacji możemy skorzystać z szybkiej pożyczki przez Internet – cały proces jest bezpieczny i prosty, a pieniądze w krótkim czasie trafią na nasze konto. Pożyczkę można wziąć bez wychodzenia z domu i bez dodatkowych zaświadczeń, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność takiego rozwiązania. Praca dodatkowa z domu może znacznie podreperować budżet domowy, dlatego warto zdecydować się na dodatkowy zastrzyk gotówki i zainwestować w nowe możliwości.

Potrzebujesz takiej pożyczki bez wychodzenia z domu? – dowiedz się o niej więcej>>

Jak dorobić na studiach w weekend lub w wakacje?

Zaczynając naukę po szkole średniej i będąc wciąż na garnuszku rodziców, często zastanawiamy się jak dorobić na studiach. Rynek pracy oferuje wiele możliwości osobom młodym, które cenią sobie elastyczne godziny i pracę w weekend lub w wakacje.

Studenci najczęściej dorabiają w weekend pracując, jako kelner lub barman. Rozdają ulotki, podejmują pracę w kinie lub udzielają korepetycji. Dodatkowa praca w weekendy pozwala zarobić pieniądze na drobne wydatki i móc cieszyć się wolnością. Jak dorobić w wakacje? Tu najpopularniejszym rozwiązaniem jest wyjazd do nadmorskiego kurortu i podjęcie pracy w gastronomii.

Pożyczka dla studenta – sprawdź, na jakich zasadach możesz pożyczyć dodatkową gotówkę, jeśli jesteś studentem>>

Jak dorobić po godzinach w dużych miastach wojewódzkich?

Duże miasta, takie jak: Warszawa, Kraków, Wrocław lub Poznań, oferują swoim mieszkańcom dodatkowe możliwości zarobkowe. Jak dorobić po godzinach? Można podjąć pracę wykorzystując popularne i modne w dużych miastach wojewódzkich aplikacje. Ich użytkownicy to najczęściej młodzi ludzie, którzy czerpią z życia pełnymi garściami. Można zostać kierowcą taksówki lub przewodnikiem, który będzie pracował w weekendy, dodatkowy zarobek przyniesie dowóz jedzenia po godzinach stałego etatu. Przeglądając oferty pracy dorywczej, można znaleźć różnorodne i czasami dosyć niebanalne propozycje. Szybki zarobek w Warszawie może zagwarantować np. praca, jako statysta w reklamie lub lektor audiobooka.

No items found.

Jak zarobić dodatkowe pieniądze do pensji przed świętami, na wakacje?

Często dodatkowego źródła dochodów do pensji szukamy przed świętami i w wakacje. To właśnie wtedy mamy więcej wydatków i marzeń do zrealizowania. W takim razie jak dorobić? Można zatrudnić się, jako wsparcie w dużym sklepie wielobranżowym i wykładać towar przed świątecznym szaleństwem lub być wsparciem podczas inwentaryzacji. Dodatkowy zarobek przyniesie też roznoszenie ulotek, rozliczanie PITów lub udzielanie korepetycji. Sposobów jak dorobić jest jednak znacznie więcej, a wybór pracy dodatkowej zależy od naszych możliwości, oczekiwań i potrzeb.

[1] https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-rodzicielski

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ