Powrót
20/5/2019

Czym jest scoring kredytowy?

Autor
Anna Dobrzanska

W porę opłacasz rachunki i zawsze terminowo spłacasz raty, a mimo to bank odmówił ci udzielenia kredytu hipotecznego, gotówkowego lub pożyczki? Winny może być zbyt niski scoring kredytowy. Dowiedz się, co to takiego i jak zmienia twoją sytuację przy zaciąganiu zobowiązań finansowych. Co wpływa na twoją ocenę scoringową? Jak sprawdzić swój scoring w BIK?

Z tekstu dowieszsię:

 1. Scoring kredytowy – co to jest?
 2. Co wpływa na twój scoring kredytowy
 3. Scoring a kredyt w banku
 4. Jak sprawdzić scoring kredytowy?
 5. Scoring bankowy – co zrobić, by był wysoki?

Scoring kredytowy – co to jest?

Jest to metoda służąca bankom i innym instytucjom przyznającym pożyczki, jak również firmom nie świadczącym usług stricte finansowych, np. operatorom GSM (przy sprzedaży telefonów z abonamentem), do sprawdzania, czy jesteś wiarygodnym klientem. Ma charakter nie tyle oceny twojej dotychczasowej historii i zdolności kredytowej, ile prognozy tego, jak prawdopodobnie będziesz spłacać zaciągnięte zobowiązanie (czy możesz mieć problemy ze spłatą w przyszłości, zwykle w okresie najbliższych 12 miesięcy).

Ocena wyrażanajest w punktach i określa twoje ryzykokredytowe względem innych osób, które również ubiegały się o pożyczkę. Upraszczając– kredytodawca zestawia twój wynik z punktacją tych, którym zobowiązaniefinansowe zostało przyznane. Im bardziej wartość jest podobna do tej, którąuzyskali klienci, którzy w terminie spłacali zadłużenie, tym większa szansa, żeotrzymasz pozytywną decyzję kredytową.

Zasadniczo bankom zależy na klientach z jak najwyższym scoringiem. Im wyższa punktacja, tym niższe ryzyko, że będziesz miał problemy ze spłatą.

Scoring kredytowy - co o tobie mówi?

Co wpływa na twój scoring kredytowy?

Scoring ustala się nie tylko na podstawie tego, jak do tej pory zachowywałeś się jako kredytobiorca. Terminowo spłacane zobowiązania i rachunki opłacane na czas mogą oczywiście wpłynąć na to, że będzie wysoki. Jednak nie zawsze jest to regułą, gdyż przy wyliczaniu scoringu pod uwagę brane są również inne czynniki, między innymi:

 • zawód, który wykonujesz – istotne jest także to, jak długo zajmujesz jużdane stanowisko,
 • twoje wykształcenie,
 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • to, czy często zmieniasz pracę – sprawdzanejest, jak długo jesteś zatrudniony przez obecnego pracodawcę i ile czasupracowałeś u poprzedniego,
 • aktualny status mieszkaniowy – tu istotnejest nie tylko, czy masz własny dom lub mieszkanie, ale nawet to, jak długomieszkasz pod danym adresem i w jakiej dzielnicy,
 • stan cywilny i wiek,
 • liczba osób, jaka jest na twoim utrzymaniu,
 • to, czy masz ubezpieczenie na życie,
 • korzystanie z kart płatniczych,
 • obecny stan twoich rachunków bankowych,
 • referencje bankowe,
 • to, czy masz umowę z telefonią komórkową,
 • jakie masz inne zobowiązania.

Nawet jeśli twoja historia kredytowa jest bardzo dobra i zawsze opłacałeś raty na czas, ale masz już sporo kredytów albo wziąłeś ich dużo w ostatnim czasie, możesz być dla banku klientem wysokiego ryzyka i mieć słaby scoring kredytowy (może to świadczyć o problemach finansowych). Według statystyk ludzie, którzy wykorzystują praktycznie cały dostępny limit kredytowy, częściej miewają kłopoty z terminowym płaceniem rat, niż ci, którzy korzystają z limitów w sposób umiarkowany.

Dowiedz się, czym jest historia kredytowa i kiedy jest dobra >>>

Co obniża scoring kredytowy?

Scoring a kredyt w banku

Banki i inne instytucjefinansowe wykorzystują scoring, by przyspieszyć procedurę związaną zudzielaniem kredytów i ograniczać ryzyko zawarcia umowy z mało wiarygodnymklientem.  Punktacja scoringowa w znaczący sposób wpływa na każdą decyzjękredytową. Wszystkie banki ustalają tak zwany punkt odcięcia (ang. cut offscore), który stanowi dolny próg przyznania kredytu. Jeśli wartość twojegoscoringu jest zdecydowanie niższa, niż ustalony cut off score, otrzymasz decyzję odmowną. W sytuacji, gdy twójwynik będzie niski, ale bliski punktowi odcięcia, bank prawdopodobniezaproponuje ci mniejszą kwotę kredytu lub zażąda przedstawienia lepszegozabezpieczania.

Warto wiedzieć jednak, że ten sam scoring w różnych bankach może być różnie odbierany.  Scoringnie jest też jedyną informacją braną pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowych.

Co składa się na zdolność kredytową poza scoringiem? Sprawdź! >>>

dobry scoring kredytowy - co daje?

Jak sprawdzić scoring kredytowy?

Przed ubieganiem się o kredyt warto sprawdzić swoją ocenę scoringową. By upewnić się, że jest odpowiednio wysoka, możesz zamówić specjalny raport Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jest on płatny i jednorazowo kosztuje 39 zł. Możesz też zdecydować się na roczny pakiet raportów i przez 12 miesięcy sprawdzać zmiany w punktacji oraz za jego pomocą śledzić swoją historię kredytową (zapłacisz za niego 99 zł).

Sprawdź, jakie informacje przechowuje BIK>>>

W raporcie BIK otrzymasz ocenę scoringu w przedziale punktowym od 192 do 631 punktów, a także dla ułatwienia dodatkowe oznaczenie w postaci gwiazdek (od zera do pięciu). Porównaj ją z przeciętnym scoringiem w BIK, który wynosi cztery gwiazdki i 528,8 punktu. Czasem zdarza się, że w raporcie nie ma jednak oceny wyrażonej w liczbach. Co wtedy? Jeśli nigdy nie brałeś kredytu, BIK prawdopodobnie nie naliczył ci jeszcze punktów. Dzieje się tak dlatego, że scoring BIK wyliczany jest na podstawie historii kredytowej. Jeśli jej jeszcze nie masz, nie może być podany. Nieco inaczej jest ze scoringiem bankowym – bank bierze też pod uwagę wyżej wspomniane kryteria, jak stan cywilny, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, wiek itp. Należy brać pod uwagę, że dla banku twoja ocena może być nieco inna niż ta podana przez raport BIK.

Scoring bankowy – co zrobić, by był wysoki?

Wielu klientów banków zastanawia się, jak mogą szybko poprawić swoją wiarygodność kredytową. Pamiętaj jednak, że scoringu nie da się zmienić z dnia na dzień. Znalezienie lepszej pracy, zmiana stanu cywilnego czy  mieszkaniowego nie sprawią, że od razu nasza ocena podskoczy w górę, jeśli spóźniamy się z opłacaniem rat i rachunków lub całkowicie wykorzystujemy limity kredytowe. Pozytywną historię kredytową warto budować cały czas, podejmując rozważne decyzje i nie zalegając ze spłatami.

No items found.

Najnowsze porady