Indeks giełdowy

Indeks giełdowy to złożony wskaźnik odzwierciedlający zmiany wartości wyselekcjonowanej grupy papierów wartościowych, takich jak akcje konkretnych spółek, obligacje czy inne instrumenty finansowe, notowane na danej giełdzie lub w określonym segmencie rynku. Służy on jako miara ogólnego trendu na rynku, prezentując w uproszczeniu, jak zmieniają się ceny wybranych papierów wartościowych i tym samym, jak zachowuje się rynek jako całość.

Za pomocą indeksów giełdowych inwestorzy mogą szybko ocenić, czy rynek rośnie, spada czy pozostaje stabilny, oraz porównać wyniki poszczególnych sektorów gospodarki lub rynków. Przykłady znanych indeksów giełdowych to m.in. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, reprezentujący 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach, czy WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który obejmuje 20 największych polskich spółek publicznych.

Konstrukcja indeksu może bazować na różnych metodologiach, uwzględniając np. kapitalizację rynkową spółek, ich przychody, czy inne czynniki. Obserwacja zmian wartości indeksów giełdowych jest jednym z podstawowych narzędzi inwestycyjnych, pozwalającym na orientację w dynamice rynku bez konieczności analizy każdej spółki z osobna.