Pożyczka pod weksel – co to jest, dla kogo i czy jest bezpieczna

Pożyczka pod weksel nie jest produktem, z którym mamy do czynienia często.

Pożyczka pod weksel nie jest produktem, z którym mamy do czynienia często.

Doprowadził do tego błyskawiczny rozwój sektora bankowego i wchodzenie na polski rynek kolejnych fintechów pożyczkowych. Ze względów bezpieczeństwa i czasu procesowania wniosków pożyczkowych instytucje te preferują weryfikację pożyczkobiorców w bazach informacji kredytowych i gospodarczych – podczas gdy weksle tradycyjnie są instrumentem wykorzystywanym w obrocie prywatnym.

Weksel jest papierem wartościowym opisującym bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy (w tym przypadku pożyczkobiorcy) do zapłaty pewnej sumy pieniędzy. To gwarancja spłaty pożyczki – ponieważ w razie niespełnienia warunków zawartej umowy pożyczkodawca dysponujący takim dokumentem może skierować sprawę do sądu i trzymać nakaz zapłaty. To błyskawiczna droga do postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komornik.

Mimo pozornie niekorzystnych warunków – wizja komornika zajmującego mienie nawet w przypadku krótkiej zwłoki, zależna w całości od polityki i cierpliwości pożyczkodawcy – pożyczki na weksel mają swoją grupę docelową. Forma zabezpieczenia sprawia, że weryfikacja danych kredytowych jest często pomijana. Koniec końców jej celem jest sprawdzenie, na ile prawdopodobne jest to, że pożyczka zostanie spłacona. Mając w ręku weksel pożyczkodawca minimalizuje ryzyko i skraca ścieżkę sądową.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Pożyczka pod weksel – co to jest, o co chodzi?
 2. Co to jest weksel?
 3. Jak wygląda weksel? Co powinno się na nim znaleźć?
 4. Gdzie występuje największe zainteresowanie pożyczkami na weksel?
 5. Jak i gdzie szukać pożyczek pod weksel, kto ich udziela?
 6. Czy istnieją szybkie pożyczki pod weksel online?
 7. Czy istnieje ryzyko związane z wzięciem pożyczki pod weksel? Jakie są opinie o prywatnych pożyczkach?
 8. Wady i zalety pożyczek pod weksel
 9. Czy istnieje lepsza, bezpieczniejsza alternatywa dla pożyczek pod weksel?


weź pożyczkę
Pożyczka pod weksel – co to jest, o co chodzi?

Pożyczka pod weksel – co to jest, o co chodzi?

Badania dotyczące znajomości funkcjonowania rynku finansowego niejednokrotnie wskazywały, że Polacy nie zawsze wiedzą co to jest pożyczka pod weksel. Nic dziwnego – to rzadko dzisiaj spotykana forma poręczenia. Ustawa „Prawo wekslowe”, która reguluje te papiery wartościowe weszła w życie jeszcze przed drugą wojną światową – w 1936 roku i pomimo późniejszych zmian nadal obowiązuje w zbliżonym brzmieniu.

Co to jest weksel?

To papier wartościowy przygotowany w ściśle określonej przez prawo formie. Konstrukcją przypomina czeki. Złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę powstania zobowiązania. To bezwarunkowe przyrzeczenie do zapłaty pewnej kwoty pewnej osobie. Wyróżniamy w obrocie weksle własne (gdzie zobowiązanym do zapłaty jest wystawca. Podpis wystawcy sprawia, że weksel staje się ważny) i trasowane (gdzie wystawca (trasant) zobowiązuje osobę trzecią (trasata) do wypłaty określonej kwoty w określonym miejscu i czasie określonej osobie (remitentowi). Weksle ważne są oczywiście przy założeniu, że zawierają komplet informacji wymaganych przez ustawę. Piszemy o nich niżej.

Weksel spełnia kilka funkcji:

 • Kredytową – ponieważ może być formą odroczonej płatności, w terminie podanym na wekslu. To forma kredytu handlowego.
 • Płatniczą – może być wręczany zamiast zapłaty. W tej formie przypomina powszechniejsze za oceanem czeki.
 • Gwarancyjną – weksel może stanowić zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych – w tej formie mamy z nim dzisiaj do czynienia najczęściej.
 • Obiegową – prawa z weksla mogą być przenoszone na inne osoby.

W obrocie pożyczkowym na dużą skalę weksle nie są często stosowane. Sama forma tego papieru wartościowego jest dość archaiczna i skomplikowana, podczas gdy dostępne są równie skuteczne a łatwiejsze metody zabezpieczania pożyczanego kapitału. Cieszą się jednak popularnością wśród inwestorów prywatnych, dlatego pożyczka pod weksel czy weksel pożyczki nie są wcale terminami rzadko spotykanymi na portalach ogłoszeniowych.

Są to pożyczki najczęściej oferowane przez osoby prywatne innym osobom prywatnym. Pożyczkobiorca zamiast poddać się normalnej weryfikacji kredytowej podpisuje na rzecz pożyczkodawcy weksel własny, w którym zobowiązuje się spłacić po pewnym czasie (okres trwania pożyczki) pewnej kwoty (kwota pożyczki oraz jej wszystkie koszty). W przypadku braku spłaty pożyczkodawca dysponując wekslem może szybko wyegzekwować należność na drodze sądowej.

Dopóki mamy do czynienia ze starannie wypełnionymi wekslami, które zawierają komplet informacji nie jest to najniebezpieczniejsza metoda pożyczania – chociaż zazwyczaj przedłużanie terminów spłat czy usługi dodatkowe oferowane przez banki lub instytucje pożyczkowe jak np. Vivus, jest niemożliwe, a opóźnienie w spłacie nawet o kilka dni może oznaczać rychłą wizytę komornika.

Pożyczkodawcy żądają jednak nieraz weksli in blanco – czyli dokumentów wypełnionych za bez kwoty zobowiązania. Jej wysokość jest zazwyczaj regulowana osobną umową cywilnoprawną umożliwiającą szybkie naliczanie coraz wyższej kwoty zobowiązania. A pamiętać należy, że pożyczki prywatne nie są szczegółowo regulowane przepisami prawa, więc nieetyczne praktyki na tym rynku nie należą do rzadkości.

weź pożyczkę
Jak wygląda weksel? Co powinno się na nim znaleźć?

Jak wygląda weksel? Co powinno się na nim znaleźć?

Do 1 stycznia 2007 roku obowiązywał w Polsce oficjalny urzędowy blankiet polskiego weksla. Ostatnia nowelizacja prawa wekslowego zniosła go jednak, pozostawiając pewną dowolność w tym zakresie. Dlatego różne spółki, osoby i organizacje posługują się nieco różniącymi się od siebie graficznie blankietami.

Ustawa reguluje jednak to, co musi znaleźć się na wekslu.

 • Nazwa „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w którym został wystawiony.
 • Przyrzeczenie bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej.
 • Oznaczenie terminu płatności
 • Oznaczenie miejsca płatności
 • Nazwiska osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana
 • Oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla
 • Podpis wystawcy weksla

W przypadku weksli trasowanych dodatkowo znajdować się na nich musi nazwisko trasata – czyli osoby, która ma zapłacić.

W Internecie cały czas dostępny jest wzór weksla obowiązującego przez 2007 rokiem. Można go obejrzeć chociażby w zbiorach Wikipedii.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Promissory_note_official_polish_2007.jpg

Na hasło „weksel wzór” również wyszukiwarki podpowiadają kilkanaście gotowych do wydruku obrazów i dokumentów.

Niezależnie jednak od szaty graficznej weksel staje się obowiązującym papierem wartościowym tylko i wyłącznie, jeśli zawiera wszystkie wymienione powyżej informacje. Można oczywiście przygotować dokument pozbawiony kwoty czy terminu płatności – ale zacznie być ważny dopiero w momencie uzupełnienia tych danych.

weź pożyczkę
Gdzie występuje największe zainteresowanie pożyczkami na weksel?

Gdzie występuje największe zainteresowanie pożyczkami na weksel?

Obecna sytuacja epidemiologiczna doprowadziła do niespotykanej wcześniej na rynku finansowym sytuacji. Po latach rozwoju i coraz niższych cen banki ograniczyły ilość udzielanych kredytów – z jednej strony obawiając się kryzysu, a drugiej pogarszającej się sytuacji finansowej kredytobiorców. Polacy zwrócili się nie tylko w stronę nadzorowanych przez Państwo firm pożyczkowych, ale również w kierunku inwestorów prywatnych. Zazwyczaj po prostu nieco majętniejszych osób dysponujących gotówką i traktujących pożyczki jako inwestycję swojego kapitału.

Z dnia na dzień w popularnych serwisach ogłoszeniowych pożyczka na weksel stała się poszukiwanym hasłem.

Cechą tego typu portali jest również geograficzne umiejscawianie ogłoszeń. To na pewno funkcja przydatna w obrocie prywatnym, gdy pożyczki często udzielane są z ręki do ręki i w gotówce. Dlatego w zależności od swojego miejsca zamieszkania zainteresowani pożyczkobiorcy poszukują interesujących ich ofert po słowach kluczowych takich jak „pożyczki pod weksel Warszawa”, „pożyczki pod weksel Kielce” czy „prywatne pożyczki pod weksel Lublin”. Zresztą podobnie zwiększonym zainteresowanie zaczęły cieszyć się lombardy i pożyczki pod zastaw.

W związku z brakiem regulacji rynku pożyczek prywatnych nie istnieją wiarygodne dane dotyczące tego, gdzie zainteresowanie takimi pożyczkami jest najwyższe. Trudno również wskazać instytucję, która mogłaby dysponować takimi danymi. Jeśli wszystko przebiega dobrze a pożyczka zostaje spłacona, to weksel jest zwracany wystawcy lub niszczony – więc również zapytania wysyłane do poszczególnych sądów jak często mają do czynienia z taką formą poręczenia nie dostarczyłyby wiarygodnych danych.

Pozostaje jedynie analiza trendów w sieci oraz publikowanych ogłoszeń. Wygląda na to, że od marca ilość wpisów oferujących prywatne pożyczki pod weksel w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław wzrosła przynajmniej czterokrotnie. Co ciekawe, pojawiają się zarówno ogłoszenia potencjalnych pożyczkobiorców jak i pożyczkodawców. W Polsce nie funkcjonuje – mimo kilku prób jej stworzenia – platforma łącząca w bezpieczny sposób potencjalnych inwestorów wraz z zainteresowanymi wzięciem pożyczki, dlatego większość tego typu transakcji zawierana jest prywatnie. Często to również słynne słupówki – ogłoszenia wieszane na słupach ogłoszeniowych czy przystankach autobusowych.

weź pożyczkę
Jak i gdzie szukać pożyczek pod weksel, kto ich udziela?

Jak i gdzie szukać pożyczek pod weksel, kto ich udziela?

Nie istnieje w tej chwili powszechnie dostępna platforma umożliwiająca wyszukiwanie pożyczek pod weksel. W przeciwieństwie do firm pożyczkowych czy banków brakuje tutaj wystarczająco dużego inwestora, który zechciałby zainwestować własne pieniądze w budowę takiego rozwiązania.

Pozostaje więc szukanie metodami tradycyjnymi. Serwisy ogłoszeniowe aż roją się od ogłoszeń takich jak „udzielę pożyczki pod weksel” lub „prywatny inwestor udzieli pożyczki pod weksel”.

Tak sformułowane ogłoszenie to dobry znak – inwestor nie ukrywa w jaki sposób chciałby zabezpieczyć zobowiązanie. Dzięki temu potencjalny kredytobiorca wie wcześniej na co musi się przygotować i co stanie się w przypadku niewywiązania z obowiązku spłaty. Z jednej strony to znacznie ryzykowniejsze rozwiązanie niż pożyczanie w bankach czy firmach pożyczkowych, z drugiej weksel mimo skomplikowanego prawa jest dość prostym dokumentem, pod warunkiem, że jego kwota jest od początku jasno określona.

Trudno brać na poważnie ogłoszenia bez polskich znaków jak np. „Udziele pozyczki pod weksel” albo „pozyczka pod weksel gdzie tutaj” – a to tylko dwa przykłady opublikowanych w ciągu ostatnich kilku dni wpisów. Niewykluczone jest również znalezienie podobnej pożyczki za pośrednictwem ogłoszeń wieszanych w przestrzeni publicznej.

Czy istnieją szybkie pożyczki pod weksel online?

Pożyczka pod weksel online nie istnieje. Wynika to z samej specyfiki rynku online, który całkowicie wyeliminował obrót papierowych dokumentów. Żeby wziąć szybką pożyczkę nie trzeba nic podpisywać, podczas gdy weksel jest tradycyjnym dokumentem, który bez podpisu pozostaje nieważny.

Pożyczkodawcy reklamujący się pod hasłami „pożyczka pod weksel online” zwykle proponują przesłanie wypełnionego i podpisanego weksla kurierem. Po otrzymaniu przesyłki podobno dokonują przelewu na wskazany numer konta. Jak widać proces ten nie tylko trwa kilka dni – bo uzależniony jest od pracy kuriera – to nie jest również bezpieczny, ponieważ relacja nie jest symetryczna. Pożyczkodawca ma już weksel w którym zobowiązujemy się mu zapłacić, podczas gdy my nie mamy jeszcze pieniędzy.

Istnieją oczywiście szybkie pożyczki pod weksel. Jednak sytuacje w których podobna transakcja nie będzie wymagała dojazdów należą do rzadkości.

weź pożyczkę
Czy istnieje ryzyko związane z wzięciem pożyczki pod weksel? Jakie są opinie o prywatnych pożyczkach?

Czy istnieje ryzyko związane z wzięciem pożyczki pod weksel? Jakie są opinie o prywatnych pożyczkach?

O ryzyku najlepiej świadczy to, że po wpisaniu do wyszukiwarki „pożyczki prywatne” kilka pierwszych najtrafniejszych wyszukań dotyczy tego, jak nie dać się oszukać.

Pożycza prywatna – czy jest bezpieczna?>>

Warto podkreślić, że weksel jest legalnym i bezpiecznym papierem wartościowym – jeśli jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczą jednak pożyczkodawców, którzy korzystają z weksli jako metody zabezpieczania kapitału. To osoby prywatne, nienadzorowane przez UOKiK czy KNF – a w związku z tym można trafić dobrze i źle. Dlatego zresztą większość ogłoszeń typu „wezmę pożyczkę pod weksel” podkreśla, że szuka uczciwego inwestora.

Pożyczka prywatna pod weksel jest popularnym tematem na forach poświęconych finansom. Na Forum Kredytowym wiele wątków dotyczy oszustw dokonywanych przez inwestorów prywatnych – pobierają rozmaite opłaty, a później znikają przed udzieleniem pożyczki.

Szukanie hasła „pożyczki pod weksel opinie” czy ‘pożyczka prywatna pod weksel opinie” raczej nie zapewni informacji wystarczających do podjęcia świadomej decyzji. Nie jest trudno zweryfikować uczciwość banku czy firmy pożyczkowej – korzystają z ich usług miliony Polaków, baza opinii jest więc bardzo szeroka. Pożyczkodawcy reklamujący pożyczkę lub kredyt pod weksel zwykle dysponują mniejszymi środkami, mogą zatem obsłużyć zdecydowanie mniejszą liczbę klientów. Sprawdzenie opinii na temat konkretnego inwestora jest zatem trudne.

Warto pamiętać, że w przypadku problemów ze spłatą takiej pożyczki, nie ma miejsca na negocjacje. Weksel jest natychmiast wykorzystywany. Nie bez powodu portale finansowe przestrzegają przed podobnymi formami pożyczania pieniędzy.

Wady i zalety pożyczek pod weksel

Oczywiście pożyczki pod weksel mają pewne „zalety” dla pożyczkobiorcy: przede wszystkim brak weryfikacji zdolności kredytowej czy sprawdzania baz biura informacji kredytowej. Sprawia to, że dostępne są również dla klientów z np. zajęciami komorniczymi.

Jednak należy pamiętać, że pożyczanie pieniędzy przez osoby zadłużone jest najszybszą drogą do wpadnięcia w pętlę kredytową. Dodatkowo, dane osobowe, które udostępniamy podczas wnioskowania o pożyczkę, nie są zabezpieczone – tu powstaje duże pole do nadużyć. Trzeba też uważać na weksle podpisywane in blanco. Analiza opinii na forach pokazuje również, że jeszcze zanim trafimy na osobę faktycznie chcącą udzielić pożyczki pod weksel, możemy zostać kilkukrotnie oszukani na opłacie przygotowawczej. Nikt nam również nie zagwarantuje uczciwości i dobrych intencji pożyczkodawcy.

Czy istnieje lepsza, bezpieczniejsza alternatywa dla pożyczek pod weksel?

Najbezpieczniejszą dla klienta alternatywą dla pożyczek zabezpieczonych wekslami są pożyczki na nadzorowanym rynku finansowym. Jeśli zależy nam na czasie, idealnym rozwiązaniem wydają się instytucje pożyczkowe, takie jak Vivus. Nasze bezpieczeństwo i przestrzeganie praw konsumentów jest gwarantowane przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji a proces wnioskowania i wypłaty pieniędzy odbywa się całkowicie online.

Podobna przejrzystość całkowicie eliminuje przestrzeń na nadużycia. Umowa dostępna jest w naszym profilu, kwotę do spłaty znamy od razu.

Co więcej, spłata pożyczki jest równie prosta jak jej wzięcie, a w niektórych przypadkach dostępne jest również odroczenie terminu spłaty, gdy zdecydujemy, że finansowania potrzebujemy na dłuższy okres.

Pożyczki udzielane przez duże firmy są również bardzo dokładnie uregulowane przez ustawodawcę – nie zapłacimy więc za dużo, a nasze dane osobowe będą bezpieczne i przetwarzane tylko w takim zakresie, na jaki sami wyrazimy zgodę.

weź pożyczkę