Powrót

Skąd wziąć pieniądze w młodym wieku: sposoby na szybkie pieniądze na już

26.11.2020
Skąd wziąć pieniądze w młodym wieku: sposoby na szybkie pieniądze na już
Autor
Anna Dobrzanska

Zarabianie pieniędzy, gromadzenie oszczędności czy zarządzanie budżetem to czynności, które wcześniej czy później dotyczą każdego z nas. Bardzo często okazuje się, że już nastolatkowie i studenci próbują zgromadzić środki na dodatkowe wydatki lub po prostu chcą zawczasu budować finansową niezależność. Skąd wziąć pieniądze w młodym wieku? Jakie są możliwe źródła zarobku dla osób uczących się? Co zrobić, żeby konsekwentnie pozyskiwać dodatkowe środki?

Przejdź do sekcji artykulu:

 1. Skąd wziąć pieniądze w młodym wieku?
 2. Jak zarobić pieniądze w wieku 15 - 18 lat?
 3. Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy za pomocą lokalnych portali aukcyjnych
 4. Zarabianie na korepetycjach
 5. Stypendium naukowe
 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
 7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 8. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 9. Praca dorywcza, pomaganie sąsiadom lub osobom starszym
 10. Zarabianie w Internecie
 11. Copywriting
 12. Zlecenia projektowe: video, grafika, strona internetowa
 13. Kanał na YouTube
 14. Skąd wziąć pieniądze na studia?
 15. Skąd wziąć pieniądze szybko i na już?
 16. Dodatkowe pieniądze bez wychodzenia z domu - szybka pożyczka online dla młodych

Skąd wziąć pieniądzew młodym wieku?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnychkanałów, dzięki którym zarówno uczniowie, jak i studenci, mogą pozyskiwaćdodatkową gotówkę na swoje wydatki. Wiele prac i zajęć można swobodnie łączyćze szkołą czy studiami, a przy okazji zdobyć bezcenną wiedzę i umiejętności,które zaprocentują w dorosłym życiu zawodowym. Niezależnie od tego, czy ktośjest mieszkańcem dużego miasta czy mniejszej miejscowości – wystarczy rozejrzećsię dookoła, aby dostrzec potrzeby otoczenia lub sprawdzić czy naszeindywidualne zdolności i potencjał, da się przekuć w sprawny sposób budowaniafinansowej niezależności.

Jak zarobić pieniądze w wieku 15- 18 lat?

Poszukiwanie dodatkowej pracy zarobkowejzazwyczaj rozpoczyna się na poziomie późnej podstawówki i liceum. Motywacje icele są różne – jedni szukają dodatkowej gotówki, która uzupełni niskiekieszonkowe, inni chcą wyjechać na wymarzone wakacje z przyjaciółmi, są teżtacy, którzy pragną zainwestować w rozwój swoich pasji czy hobby. Okazuje się,że nawet nie będąc pełnoletnim można znaleźć zajęcia, które umożliwią dodatkowyprzychód – od działań internetowych tj. sprzedaż, aukcje, zlecenia projektoweaż po dorywcze prace w okolicy czy udzielanie korepetycji młodszym uczniom. Jakzatem znaleźć odpowiednie zajęcie?

 • Zróbresearch ogłoszeń

Jeśli szukasz dorywczego zajęcia w okolicy wpierwszej kolejności sprawdź ogłoszenia. Dobrze zacząć od portaliinternetowych, gdzie codziennie publikuje się mnóstwo nowych ofert z różnegorodzaju pracami dorywczymi. Jeśli zależy ci, aby pracę wykonywać w swojejmiejscowości lub dzielnicy pamiętaj o odpowiednim filtrowaniu ogłoszeń – toułatwi, przyspieszy, ale przede wszystkim zawęzi obszar poszukiwań. Wprzypadku, gdy interesuje cię praca w sąsiedztwie po prostu rozejrzyj się wokół– sprawdzaj tablice ogłoszeń w bloku, sam zamieść ogłoszenie o chęci podjęciapracy, możesz też podpytać sąsiadów czy nie potrzebują pomocy – może sięokazać, że ktoś potrzebuje pomocy w opiece nad dzieckiem, wyprowadzaniu psa czyzrobieniu zakupów.

 • Wykorzystajswój potencjał w pracy z innymi

Jeśli masz jakieś szczególne pasje lub talentyzastanów się, czy nie możesz podzielić się nimi z innymi – może to być pomocprzy odrabianiu zadań z matematyki, lekcje gry na instrumencie czy projektgraficzny – zastanów się, w czym jesteś dobry i znajdź kogoś, komu możesz pomóclub zaoferować swoje usługi.

 • Daj sięzauważyć i pokaż swoje mocne strony

Jeśli nie możesz znaleźć niczego odpowiedniegolub aktualnie nikt w twojej okolicy nie szuka korepetytora spróbuj zautopromocją – zamieść ogłoszenie w Internecie i napisz czym chcesz się zająć iod kiedy. Są przeznaczone do tego specjalne platformy ogłoszeniowe dla osóbudzielających korepetycji. Jeśli wcześniej wykonywałeś podobne zajęcie, którepotwierdzi twoje kwalifikacje, warto o tym wspomnieć – może się okazać, że nieminie wiele czasu, a ktoś trafi akurat na twoje ogłoszenie i sam zadzwoni zpropozycją pracy.

 • Działajregularnie i aplikuj na różne ogłoszenia

Regularnie sprawdzaj ogłoszenia, zapisz się dogrup dotyczących prac dorywczych w twojej okolicy, ściągnij aplikacje zofertami pracy w okolicy, aplikuj na wszystkie ogłoszenia, które wydają ci sięinteresujące – prędzej czy później na pewno znajdziesz dodatkowe zajęcie –wystarczy być cierpliwym i się nie poddawać.

Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy zapomocą lokalnych portali aukcyjnych

Jednym z pomysłów na dodatkowy zarobek dlamłodych jest sprzedaż przez Internet. Jeśli masz przepełnioną garderobępostaraj się ją odświeżyć. Masz za dużo sprzętów lub przedmiotów, z których jużnie korzystasz – znajdź dla nich drugiego właściciela. Jednym ze sposobów jestsprzedaż takich rzeczy na aukcjach i portalach internetowych do tegoprzeznaczonych. Przejrzyj dokładnie swoją szafę – zastanów się w czym już niechodzisz, z czego wyrosłeś lub co zwyczajnie ci się znudziło, a jest w dobrymstanie i może znaleźć nowego właściciela. To samo zrób z innymi przedmiotami,których już nie potrzebujesz. Zrób zdjęcia, opisz dokładnie każdą rzecz iwystaw na sprzedaż na wybranym przez siebie ogólnopolskim lub lokalnym portaluaukcyjnym. Jeśli masz wątpliwości czy sam możesz mieć konto na wybranym portalupoproś o pomoc rodziców – jeśli okaże się, że sam nie jesteś upoważniony doprzeprowadzania takich transakcji załóżcie wspólne konto. Rodzice lubpełnoletnie rodzeństwo na pewno pochwalą twoje zaangażowanie i pomogą zewentualnymi formalnościami.

Jeśli nie chcesz zakładać profilu na portalachaukcyjnych możesz też skorzystać z bezpośrednich ogłoszeń na internetowychportalach ogłoszeniowych lub poszukać grup dedykowanych w social mediach. Wdzisiejszych czasach idea wymiany lub sprzedaży rzeczy nieużywanych rośnie wsiłę i na pewno znajdą się chętni na oferowane towary. Nie tylko zarobiszdodatkową gotówkę, ale też będziesz działał z korzyścią dla planety.

Zarabianie na korepetycjach

Udzielanie korepetycji to niezwykle popularna i skuteczna metodadodatkowego zarobku dla uczniów i studentów. Jeśli cenisz sobie kontakt zludźmi, czujesz że mógłbyś ich czegoś nowego nauczyć, a do tego masz ugruntowanąwiedzę w jakiejś dziedzinie, powinieneś rozważyć tę opcję. Może się okazać, żenie tylko znajdziesz dodatkowe zajęcie zarobkowe, ale przy okazji rozwinieszsiebie i pomożesz innym – doświadczenia tego typu są bezcenne i na pewnoprzydadzą ci się w dorosłym życiu zawodowym lub nawet w przyszłej pracy. Ktowie – może odkryjesz w sobie na tyle dużą pasję do nauczania, że postanowiszrobić to zawodowo w przyszłości.

Aby znaleźć odbiorcę twoich usług daj ogłoszenie w Internecie lubzałóż konto na portalu dedykowanym korepetycjom – umożliwiają one szybki isprawny sposób promocji i komunikacji – wystarczy założyć konto i stworzyćindywidualny profil z najważniejszymi informacjami – jakie usługi proponujesz iw jakiej cenie. Dobrze jest wyróżnić jakoś swoją ofertę lub dodać informacje oukończonych kursach czy szkołach. Solidnie uzupełniony profil zwiększy szansęna znalezienie osób zainteresowanych oferowanymi usługami – im lepsza będzieich prezentacja, tym większa szansa na zdobycie zlecenia. 

Oczywiście możesz tez działać lokalnie i umieścić takie ogłoszeniew szkole lub na uczelni, na której studiujesz – dzięki takiemu działaniu możeszzainteresować swoją ofertą innych studentów, którzy docenią możliwośćpobierania korepetycji lokalnie, np. w przerwie między zajęciami.

Pożyczka od 18 lat? Sprawdź, gdzie możesz pożyczyć pieniądze mając skończone 18 lat>>

Stypendium naukowe

Jeśli osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce, sprawdź czy możeszliczyć na stypendium naukowe. Zarówno uczniowie szkół podstawowych, liceów istudenci uczelni wyższych, w nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe lubwyniki w nauce mogą otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowej w określonejkwocie. Na jakiego rodzaju stypendia można liczyć?

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Za wnioskowanie w sprawie stypendium naukowego dla ucznia szkołypodstawowej odpowiada wychowawca klasy. To on zgłasza kandydaturę ucznia dodyrekcji szkoły, następnie dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium.Aby je otrzymać trzeba spełnić kilka warunków tj: odpowiednio wysoka średniaocen, szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Warto wspomnieć, że stypendiaudzielane są uczniom powyżej IV klasy szkoły podstawowej. Wysokość stypendiumokreśla wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie danych z budżetu.Zwykle kwota oscyluje w granicach ok. 300 zł miesięcznie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

O powyższestypendium może się starać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniemi uzyskał jednocześnie najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazujeszczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niejnajwyższe wyniki.

Wnioski o takiestypendium sporządza samorząd uczniowski, a następnie przedstawia gotowywniosek radzie szkoły przed końcem ustalonego na złożenie wniosku terminu. Radaszkoły wybiera jednego kandydata, a następnie przekazuje informację dokuratorium. O przyznaniu stypendium decyduje Prezes Rady Ministrów. Wysokośćstypendium to 2580 zł i jest ono wypłacane uczniowi w dwóch ratach – wlistopadzie i kwietniu następującego roku szkolnego.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły publicznej lubniepublicznej, który w danym roku uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne tj:tytuł laureata lub finalisty międzynarodowej lub krajowej olimpiady lubturnieju lub też został laureatem konkursu na pracę naukową. Wniosek składarada szkoły – trafia on do kuratorium oświaty, a decyzję o przyznaniustypendium podejmuje minister d/s oświaty. Zwykle jest to jednorazowa nagrodawypłacana uczniowi, a jej wysokość jest ustalana przez organy państwowe. Wubiegłym roku wynosiła ona 3000 zł. 

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Jest to stypendiumprzeznaczone dla uczniów szkół artystycznych, którzy w danym roku osiągnęlibardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych lub zostalilaureatami międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. Wniosek oprzyznanie stypendium dla takiego ucznia składa dyrektor szkoły ministrowiwłaściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. O przyznaniu decydujeminister, a wysokość stypendium jest ustalana rokrocznie oraz wypłacananagrodzonemu uczniowi w dwóch transzach.

No items found.

Praca dorywcza, pomaganiesąsiadom lub osobom starszym

Wspominaliśmy już, że działanialokalne mogą być dobrym sposobem zarobkowania dla młodych osób. Pracawykonywana w okolicy miejsca zamieszkania nie będzie uciążliwa, łatwo będziemożna ją łączyć ze szkołą i nauką, a co więcej – istnieje spora szansą, żenaszym zleceniodawcą zostanie nasz bliższy lub dalszy sąsiad. Jakich formzarobkowania w okolicy szukać?

Prace organizacyjne przy domu lub w ogrodzie

Jeśli mieszkasz w okolicy, wktórej znajduje się wiele domków jednorodzinnych, możesz spróbować poszukaćopcji dodatkowego zarobku u sąsiadów lub właścicieli okolicznych posesji.Szczególnie w okresach letnich i jesiennych pojawia się zapotrzebowanie naosoby, które zajmą się pielęgnowaniem ogrodu, koszeniem trawy czyporządkowaniem przydomowego garażu lub składziku. Zwykle osoby niemające czasuna samodzielne zadbanie o porządek szukają młodych osób, które za określonąstawkę zajmą się pracami porządkowymi. Niewątpliwym plusem takiej pracy jestmożliwość wykonywania jej popołudniami lub w weekendy, dzięki czemu nie będzieona kolidowała ze szkołą lub zajęciami pozalekcyjnymi, a pieniądze możemyotrzymać jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Prace dorywcze w kawiarniach i restauracjach

Jeśli w okolicy znajdują siębary, kawiarnie lub restauracje warto zainteresować się, czy nie poszukują osóbdo pomocy. W gastronomii pracuje wiele młodych osób, często są to pracedorywcze lub sezonowe, więc branża jest przygotowana na rotację pracowników.

Niewątpliwym plusem takiejpracy jest kontakt z ludźmi, możliwość obycia w pracy zespołowej, ale teżnabycia dodatkowych umiejętności, tj. obsługa kasy fiskalnej, serwowanieposiłków czy parzenie kawy. Dodatkowo pracę można wykonywać w oparciu o umowęzlecenie lub zatrudnić się na część etatu. W wielu miejscach istnieje możliwośćpracy zmianowej, dzięki czemu można elastycznie ustawić sobie grafik pracy, abynie kolidował z innymi zobowiązaniami. Jeśli chodzi o zarobki, to zwyklepracownikowi proponowana jest podstawowa stawka godzinowa brutto plus zysk znapiwków od klientów. Wysokość zarobków zależy zwykle od miejsca zatrudnienia(niższe stawki w małych miastach i wyższe w większych) oraz ilościprzepracowanych godzin i wysokości napiwków od obsługiwanych klientów.

Pomoc starszym

Osoby starsze lubniepełnosprawne często potrzebują pomocy w codziennych czynnościach tj.wykupienie leków, zapłacenie rachunków czy zrobienie podstawowych zakupów.Bardzo często nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub znajomych, którzywspomogliby ich w codziennym funkcjonowaniu. Rzadko kiedy osoby takie dająogłoszenia, w których proszą o pomoc, obcy jest im zwykle również Internet, niewszyscy mogą też liczyć na pomoc odpowiednich służb. Warto więc rozejrzeć się,czy ktoś w najbliższej okolicy – sąsiad, sąsiadka, znajomy nie potrzebujepomocy. Z pewnością widok znajomej twarzy sprawi, że obdarzą nas większymzaufaniem i przystaną na propozycję pomocy w zamian za zasilenie budżetu młodejosoby z sąsiedztwa.

Opieka nad dzieckiem

Wielu rodziców boryka się zproblemem organizacji opieki dla swoich dzieci. Przedszkola i szkoły mająokreślone godziny otwarcia, a nie wszyscy rodzice są w stanie zorganizowaćsobie pracę tak, by móc odebrać dziecko o określonej godzinie. Zdarza sięrównież, że rodzice szukają okazjonalnej opieki dla dziecka – kiedy wybierająsię na wspólne wyjście z przyjaciółmi lub do kina, a nie mają w tym czasie zkim zostawić swojej pociechy.

Oprócz lokalnych, sąsiedzkichposzukiwań i klasycznych ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych warto zajrzeć naserwisy dedykowane tego typy usługom. Można utworzyć profil (podobnie, jak wprzypadku korepetycji), który staje się naszą wizytówką i dzięki któremu osobyzainteresowane mogą nas odszukać. Można też bezpośrednio odpowiadać naogłoszenia, które zamieszczane są na portalach przez rodziców.

Dobrym rozwiązaniem jest teżumieszczenie swojej oferty na grupie sąsiedzkiej w social mediach – może sięokazać, że w okolicy znajdzie się wiele par, które będą zainteresowane tegotypu usługą, a w związku z elastycznymi godzinami pracy łatwo będzie taką pracędopasować do reszty obowiązków.

Opieka nad zwierzętami

Jednym ze sposobów na dorobienie będzie pomoc wopiece nad zwierzętami. Może to być wyprowadzanie psów sąsiadów lub opieka nadzwierzęciem na czas urlopu czy wyjazdu służbowego właściciela. Takiej pomocymoże potrzebować sąsiad lub znajomy, dlatego warto najpierw popytać w okolicylub od razu zamieścić ogłoszenie lokalne w Internecie. Plusem jest niewątpliwiefakt, że może to być długoterminowa współpraca, która da możliwość stałegodochodu.

Zarabianie w Internecie

W dobie cyfryzacji i rozwojutechnologicznego ogromną areną działań stał się Internet. Nie jest już tylkoźródłem informacji, ale stwarza też możliwości zarabiania młodym, mniejdoświadczonym zawodowo osobom. Jakich zleceń szukać, żeby dorobić?

Copywriting

Zlecenia copywriterskie toniewątpliwie ciekawe rozwiązanie dla osób poszukujących pracy całkowiciezdalnej, która zapewni im stały zastrzyk gotówki. Okazuje się, że w sieci możnanatknąć się na mnóstwo ogłoszeń od firm, które poszukują osób piszącychartykuły na blogi, teksty poradnikowe, opisy produktów do sklepów internetowychetc.

Doświadczenie nie jestwymagane, ale sporo klientów prosi o dostarczenie portfolio ze swoimi tekstami,aby móc ocenić wartość tworzonego przez zleceniobiorcę contentu. Najlepiejzacząć więc od mniejszych zleceń, które pozwolą takie portfolio przygotować izdobyć doświadczenie niezbędne do tworzenia bardziej rozbudowanych treści ipodejmowania większych zleceń.

Zleceń copywriterskich wartoszukać w Internecie – głównie na portalach ogłoszeniowych o pracę, ale też wsocial mediach, gdzie istnieje wiele grup dedykowanych, na których swojeogłoszenia umieszczają poszukujące pracowników firmy lub prywatniprzedsiębiorcy. Jeśli chodzi o zarobki to zależą one od ilości i rodzajuwykonywanych zleceń. Stawkę ustala się zwykle za ilość znaków w tekście (powinnobyć to określone w ogłoszeniu lub w umowie, przy ustalaniu warunków), a jejwysokość zależy od poziomu trudności artykułu, miejsca jego publikacji etc.

Zlecenia projektowe: video, grafika, strona internetowa

Kolejnymciekawym rozwiązaniem na zdalną pracę mogą być zlecenia graficzne, video lubtypowo techniczne – związane z tworzeniem stron internetowych itp. Internetnieustannie się rozwija, a działające w nim osoby poszukują sposobów na jaknajlepsze zaprezentowanie siebie lub swojej działalności. W związku z tymmożemy natknąć się na ogłoszenia z propozycją tworzenia grafik czy infografikdo tekstów lub artykułów na blogi i portale internetowe, krótkich filmikówvideo na dany temat czy po prostu zleceń na stworzenie strony internetowej. Dlamłodych interesujących się taką tematyką to świetna opcja dla rozwoju swoichpasji, ale też dobra droga do zdobycia doświadczenia zawodowego czy zbudowanieniezbędnego w przyszłości portfolio.

Ogłoszeń warto szukać na grupach tematycznych w social mediach, portalach ogłoszeniowych czy portalach z ofertami pracy. Wysokość zarobków zależy, podobnie jak w przypadku copywritingu, od ilości zleceń lub poziomu ich trudności. Jeśli jednak agencja, firma czy osoba prywatna, z którą nawiążemy współpracę będzie zadowolona z efektów naszej pracy, może się okazać, że znajdziemy długofalowe źródło dochodów, a w przyszłości nawet pracę na stałe. 

Kanał na YouTube

Ci, którzy szukają sposobów narozwój swoich pasji lub interesują się konkretną dziedziną i chcielibypodzielić się swoją wiedzą z innymi, powinni rozważyć stworzenie własnegokanału na YouTube. Jest to świetny, niezwykle rozwojowy i bardzo angażującyprojekt, ale trzeba przy tym pamiętać, że dopiero jego rozwój może przynieśćmożliwość dodatkowego zarobku. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, żenajpierw musimy zainwestować swoją wiedzę i czas, a na efekty przyjdziepoczekać czasami kilka miesięcy, a czasami kilka lat. Wszystko zależy od tego,ile energii włożymy w rozwój projektu i na ile wartościowe, angażujące treścistworzymy.

Z drugiej strony tworzenietakiego projektu, nawet bez szybkiej korzyści finansowej, to nie tylkoolbrzymia frajda, ale też świetne przygotowanie do wejścia w dorosły świat.Tworząc projekt od początku możemy się nauczyć wielu nowych rzeczy, nie tylkood strony technicznej. To przede wszystkim nabycie umiejętności wyciąganiawniosków i uczenia się na błędach – a wszystko to na żywym organizmie i wewspółpracy z odbiorcą. Ciężka praca może więc przynieść nieoczekiwane efekty iwiele satysfakcji.

Skąd wziąć pieniądzena studia?

Okazuje się, że im wcześniej zaczniemy nasząprzygodę z pracą, tym łatwiej będzie nam odnaleźć się w dorosłym życiu. Osobywybierające się na studia lub już studiujące, bardzo często zmuszone sąwyprowadzić się z domu i zamieszkać w zupełnie innym mieście. To zaś wymagawiększego nakładu finansowego niż dotychczas, a nie zawsze taką pomoc możezapewnić rodzina. Warto więc zawczasu zastanowić się nad możliwościamipozyskania dodatkowej gotówki. Tak samo jak w przypadku uczniów, istnieje sporomożliwości – od pracy dorywczej, przez udzielanie korepetycji, aż po projektyzdalne. Warto zastanowić się, jakie możliwości daje nam miejsce, w którymbędziemy mieszkać, jaką ilością czasu będziemy dysponować ale też zastanowićsię, czy dodatkowej pracy nie potraktować jako stażu i podstawy do zatrudnieniaw przyszłości. Może się okazać, że nie tylko stanie się ona źródłem dodatkowegodochodu, ale też pozwoli nabyć niezbędne doświadczenie do pracy już pozakończeniu studiów.

Przeczytaj również: Pożyczka dla studenta – kiedy, jak i od kogo pożyczać?

Dla osób, które nie będą miały czasu lubmożliwości do podjęcia dodatkowego zajęcia, rozwiązaniem może być kredytstudencki. Jest to bardzo dobry i niezwykle popularny sposób na sfinansowanieswojego utrzymania lub czesnego w trakcie studiów. Niewątpliwą zaletą takiegorozwiązania jest fakt, że pomoc otrzymuje się w trakcie trwania studiów, aspłatę rozpoczyna dopiero po ich zakończeniu. Kredyty takie mają niskieoprocentowanie, gdyż dopłaty do nich są finansowane z budżetu państwa iudzielają ich wybrane banki komercyjne. Na tego typu kredyt może liczyć każdystudent podejmujący naukę w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym, zarówno nauczelni publicznej, jak i niepublicznej. Warunkiem udzielenia kredytu jestrozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia.

Skąd wziąć pieniądze szybko i na już?

Wspominaliśmy o możliwościach pracy dla osóbmłodych oraz o kredytach, o które mogą ubiegać się studenci, jako formiedodatkowego dochodu, pozwalającego na realizację planów. Zdarza się jednak, żerównież młode osoby stają w obliczu sytuacji, w której potrzebują większejilości gotówki na już i nie mogą sobie pozwolić na gromadzenie jej przezdłuższy czas. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem mogą być pożyczkipozabankowe, których udzielają firmy pożyczkowe. Aby otrzymać taką pożyczkętrzeba mieć ukończone 18 lat – oznacza to, że dodatkowe środki mogą otrzymaćrównież osoby młode, dopiero rozpoczynające swoje dorosłe życie.

Przeprowadzka do innego miasta wiąże się nietylko z wyższymi wydatkami, ale również m.in. z wynajmem mieszkania idodatkowymi opłatami, z którymi do tej pory młodzi nie mieli styczności. Nawetjeśli zaoszczędzone pieniądze wystarczą na start, może się okazać, że zabrakniegotówki na wpłacenie kaucji mieszkaniowej czy zakupienie łóżka do wynajmowanegopokoju. Możliwość wzięcia szybkiej gotówki może okazać się jedyną możliwością,by spokojnie i planowo zacząć nowy etap edukacji.

Dodatkowe pieniądze bez wychodzenia z domu - szybka pożyczka online dla młodych

Jeśli potrzebujesz gotówki szybko wybierz pożyczkę online. To nie tylkonowoczesne, ale też bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu szybko złożyszwniosek i otrzymasz gotówkę na konto, bez konieczności dostarczaniajakichkolwiek dokumentów czy zaświadczeń. Co więcej, VIVUS wychodzi naprzeciwswoim klientom i oferuje pierwszą pożyczkę do 3000 zł za darmo –oznacza to, żeoddajesz dokładnie tyle, ile pożyczyłeś – bez dodatkowych odsetek i kosztów (Przykładreprezentatywny na dole strony)

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ