Powrót

Całkowity koszt pożyczki – co zawiera?

5.4.2015
Całkowity koszt pożyczki – co zawiera?
Autor
Anna Dobrzanska

Pomimo licznych akcji informacyjnych wiele osób nadal utożsamia całkowity koszt pożyczki z wysokością rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, co zwykle jest przyczyną rozmaitych kłopotów związanych ze spłatą danego zobowiązania. Aby ich uniknąć, warto pamiętać o tym, że koszty pożyczki w niektórych przypadkach wielokrotnie przewyższają wysokość kapitału, który uzyskaliśmy, jednak przy zachowaniu kilku podstawowych zasad możemy się ustrzec przed zaciągnięciem pożyczki, której całkowite koszty będą dla nas zaskoczeniem.

Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Zasadniczo na całkowite koszty pożyczki składają się:

  • kapitał (czyli kwota, którą pożyczyliśmy),
  • odsetki,
  • koszty dodatkowe.

I to właśnie te koszty są najczęstszym źródłem problemów – przede wszystkim dlatego, że wielu pożyczkobiorców nie zapoznaje się z umową o pożyczkę przed jej podpisaniem. Taka postawa skutkuje całkowitą nieświadomością kosztów, jakimi możemy zostać obciążeni, choć w każdej umowie pożyczkowej zapisy precyzujące te kwestie muszą się znaleźć.

Dodatkowe koszty, o których warto wiedzieć

Odsetki można oszacować dosyć łatwo na podstawie informacji o realnej rocznej stopie oprocentowania RRSO – zapisy na ten temat muszą się znajdować w każdej umowie o pożyczkę, jednak w przypadku krótkoterminowych pożyczek pozabankowych wysokość tego wskaźnika nie przekłada się na wysokość całkowitych kosztów w sposób oczywisty, o czym szerzej wspomnimy w dalszej części artykułu.Koszty dodatkowe natomiast mogą (i przeważnie będą) się różnić w zależności od instytucji udzielającej pożyczki, zanim więc podpiszemy umowę, zwróćmy uwagę na to, czy pożyczkodawca nie wymaga od nas:

  • prowizji za udzielenie pożyczki,
  • ubezpieczenia jej (zwykle od utraty źródła dochodów),
  • uregulowania opłaty przygotowawczej (czyli opłaty za sporządzenie wniosku o pożyczkę),
  • ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń pożyczki (zwykle majątkowych, choć zdarzają się i weksle podpisane in blanco),
  • ponoszenia opłaty za administrowanie saldem zadłużenia.

Należy również zwrócić uwagę na to, czy w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki nie będziemy zmuszeni ponieść za to opłaty. Dopiero po wzięciu pod uwagę tych wszystkich czynników będziemy mieli jasny obraz całkowitych kosztów danej pożyczki.

Jak porównywać ceny pożyczek?

Najczęściej popełnianym błędem podczas porównywania ofert pożyczkowych jest zestawianie ze sobą produktów o różnych parametrach, co w efekcie może wprowadzać w błąd potencjalnego pożyczkobiorcę, co do ostatecznej wysokości kosztów pożyczki. Z tego właśnie powodu należy porównywać pożyczki o tym samym okresie spłaty i w tej samej wysokości, tylko wtedy bowiem (rzecz jasna, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów dodatkowych, o których wspominaliśmy powyżej) będziemy mogli określić, która oferta jest realnie korzystniejsza finansowo.

obliczanie całkowitego kosztu pożyczki

Sprawą, którą warto przy tej okazji podkreślić, jest fakt, że stopa procentowa (RRSO) jest niższa w przypadku pożyczek długoterminowych (np. rocznych) i wyższa dla pożyczek krótkoterminowych - chwilówek, co jednak wcale nie oznacza, że chwilówki opłacają się mniej – w przypadku bowiem pożyczki na rok ratę odsetkową musimy regulować przez 12 kolejnych miesięcy, podczas gdy spłata chwilówki wiąże się ze spłatą tylko jednej raty.Najlepiej całą sprawę zobrazuje pewien prosty przykład:pożyczamy 10 złotych na 1 tydzień (czyli 7 dni) i zobowiązujemy się do oddania po tym terminie 11 złotych. Z obliczeń wynika wprost, że całkowite koszty tej pożyczki wyniosą 1 złoty (czyli zaledwie 10% pożyczonej kwoty), natomiast po dokonaniu stosownych przeliczeń okaże się, że RRSO tej chwilówki wynosi… 14000%!Jak więc widać stopa oprocentowania w skali roku nie jest dla chwilówek miarodajnym wskaźnikiem i nie należy wyłącznie na jego podstawie wyciągać wniosków dotyczących całkowitych kosztów tego typu pożyczek.

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ