Powrót

Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?

5.7.2019
Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?
Autor
Anna Dobrzanska

Przychody za wynajem mieszkania, jak każde inne, podlegają opodatkowaniu. Prywatny najemca może sam zdecydować, z jakiej formy podatku skorzysta. Jaki podatek warto wybrać i jak go rozliczyć?

Z artykułu dowiesz się:

 1. Jakie są metody opodatkowania przychodów najmu?
 2. Czym się różni podatek na zasadach ogólnych od ryczałtowego?
 3. Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?
 4. Jak rozliczyć podatek z małżonkiem?

Jakie są metody opodatkowania przychodów z najmu?

Przychody za wynajem prywatnego mieszkania możemy opodatkowaćna dwa różne sposoby:

 • podatek   na zasadach ogólnych – to domyślna forma opodatkowania, od   osiągniętego dochodu odprowadzamy podatek w wysokości 18 proc. bądź 32   proc. (dochód powyżej 85.528 zł),
 • podatek   ryczałtowy od najmu – w wysokości 8,5 proc lub 12,5 proc.,   jeśli roczny przychód przekracza 100 000 zł;

Różnica w stawkach jest jasna, natomiast warto podkreślić, na czym polega różnica w podstawie opodatkowania.

Wynajem mieszkania – podatek na zasadach ogólnych a podatek ryczałtowy

Podatek na zasadach ogólnych wyliczamy od dochodu. Jest to kwota, jaką uzyskamy za wynajęcie mieszkania po odjęciukosztów najmu. Do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć m.in.:

 • opłaty  za media,
 • podatek  od nieruchomości,
 • opłaty  wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
 • odpisy  amortyzacyjne,
 • koszty  remontów, zakupu wyposażenia do mieszkania,
 • odsetki  od kredytu zaciągniętego na kupno wynajmowanego mieszkania.

Podatek ryczałtowy odprowadzamy bezpośrednio od uzyskanego przychodu. Wybierając tę formę opodatkowania, rezygnujemy z prawa do odliczania kosztów. Ważne jest więc, by w umowie najmu koszty, takie jak opłaty za media, zapisywać po stronie najemcy. Dopiero uwzględniając wszystkie te czynniki, możemy policzyć, który rodzaj podatku faktycznie się nam opłaca.

Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatek ryczałtowy podlegają różnym formom rozliczania.

Rozliczanie podatku od najmu na zasadach ogólnych

Roczne rozliczenie podatku od najmu na zasadach ogólnych wiąże się ze złożeniem odpowiedniej deklaracji – najczęściej będzie to standardowy formularz PIT-36. Dokument należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wypełnić w Internecie do 30 kwietnia (sprawdź, jak wypełnić PIT przez Internet krok po kroku). Deklarujemy w nim wysokość przychodu z najmu mieszkania oraz wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy. To, co chcemy odliczyć od przychodu, musi zostać udokumentowane fakturami.

W ciągu roku spoczywa na nas obowiązek odprowadzania zaliczek na rzecz podatku dochodowego. Jeśli rozliczamy się z fiskusem na zasadach ogólnych, zaliczki zobowiązani jesteśmy wpłacać co miesiąc, od momentu, w którym nasz dochód osiągnie poziom 8 000 zł (kwota wolna od podatku). Należy jednak pamiętać, że jeśli uzyskujemy dochody nie tylko z wynajmu mieszkania, ale także z innych źródeł, trzeba je do siebie dodawać. W takiej sytuacji poziom kwoty wolnej od podatku osiągniemy szybciej i wcześniej musimy rozpocząć wpłacanie zaliczek.

Rozliczanie podatku ryczałtowego od najmu

Rozliczenie podatku ryczałtowego od najmu jest stosunkowo prostsze. Od uzyskanych przychodów nie musimy już nic odliczać. Nie obowiązuje nas również kwota wolna od podatku. Jedyne, co musimy zrobić, to wyliczyć należność podatkową dla fiskusa (8,5 proc. lub 12,5 proc. dla przychodów powyżej 100 000 zł) i wpłacić ją na konto urzędu skarbowego. Mamy na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskamy przychód.

Dotychczas obowiązkiem podatnika było poinformować urząd skarbowy o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania. Od 2019 roku nie trzeba już składać żadnych oświadczeń. Wystarczy tylko regulować należności w odpowiednim terminie, a stosowne przelewy tytułować „ryczałt – najem mieszkania”. Roczne rozliczenie podatku ryczałtowego od najmu składamy w deklaracji PIT-28 w terminie do 31 stycznia.

Rozliczanie najmu wspólnego z małżonkiem

Jeżeli wynajmowane mieszkanie jest wspólnym majątkiem małżeńskim, to osiągane z tego tytułu przychody i ponoszone koszty każde z małżonków rozlicza dokładnie po połowie.

Można jednak zrezygnować z tej zasady. Wystarczy złożyć oświadczenie o opodatkowaniu najmu na jedno z małżonków w urzędzie skarbowym. Należy to zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym po raz pierwszy otrzymano przychód z najmu. Oświadczenie składa się jeden raz. Dopóki nie zostanie odwołane, urząd skarbowy traktuje je co roku jako obowiązujące.

W takiej sytuacji jedno z małżonków nie wykazuje żadnych dodatkowych dochodów. Wszystkie przychody i koszty w rozliczeniu rocznym zapisane są po stronie drugiego z małżonków. Jeśli małżonkowie rozliczają się na zasadach ogólnych, może być to sposób na uniknięcie wejścia w drugi próg podatkowy wynoszący 32 proc. – dochód żadnego z małżonków nie może przekroczyć 85 528 zł.

Podatek od najmu mieszkania
Podatek od najmu mieszkania

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ