Powrót

Jak oszczędzać na emeryturę?

12.1.2016
Jak oszczędzać na emeryturę?
Autor
Anna Dobrzanska

System emerytalny, który opiera się na zastępowalności pokoleń, stał się niewydolny. Jest bardzo prawdopodobne, że nasze świadczenia emerytalne w przyszłości będą niewielkie i mogą nie wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Co możemy zrobić, żeby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość na emeryturze? Jak odkładać na emeryturę?

jak oszczędzać na emeryturę

Emerytura „państwowa” – ZUS czy OFE?

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę powinna mieć opłacane przez pracodawcę składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Ich wysokość zależy od zarobków. Im więcej zarabiamy, tym wyższe składki są zapisywane na naszym koncie emerytalnym w ZUS.Powszechne ubezpieczenia społeczne dotyczą również przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest odprowadzanie minimalnej składki, co oznacza duże prawdopodobieństwo otrzymania w przyszłości minimalnej emerytury. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wprawdzie z własnej woli płacić wyższe składki, ale w praktyce mało kto się na to decyduje.Rola otwartych funduszy emerytalnych, które miały być alternatywą dla ZUS, została mocno ograniczona. W 2014 roku tylko około 2,5 mln Polaków zdecydowało, że 2,92% ich składek nadal będzie odprowadzana do OFE. To oznacza, że niewielka część pieniędzy na ich przyszłe emerytury będzie inwestowana przez otwarte fundusze emerytalne na wolnym rynku. Składki osób, które nie złożyły żadnego oświadczenia, są w całości przekazywane do ZUS.Ważne!

 • Sprawdź, czy twój pracodawca odprowadza za ciebie składki do ZUS.
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, rozważ dodatkowe oszczędzanie na emeryturę.
 • Ostatnie okno transferowe miało miejsce w 2016 roku. Od kwietnia do lipca  można było wówczas dokonać zmiany decyzji w sprawie oszczędzania w OFE, z czego skorzystało ponad 120 tysięcy osób. Kolejna taka możliwość ma pojawić się w 2020 roku (o ile nie zostanie wprowadzona reforma emerytalna zakładająca likwidację funduszy i przekazanie trzech czwartych aktywów zgromadzonych w OFE na Indywidualne Konta Emerytalne).

III filar – oszczędzanie bez podatków

Nazwa III filar to pojęcie wdrożone po przeprowadzonej reformie emerytalnej z 1999 roku, która wyodrębniła oprócz niego także ZUS (I filar) i OFE (II filar). III filar oznacza dobrowolne oszczędzanie na emeryturę, wsparte różnorodnymi zachętami podatkowymi. Może być grupowe (PPE – Pracowniczy Program Emerytalny) lub indywidualne (IKE – Indywidualne Konto Emerytalne i IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

 • PPE to grupowe formy oszczędzania organizowane przez pracodawcę, który finansuje podstawową składkę, stanowiąca pewien procent z wynagrodzenia za pracę. Pracownik może zadeklarować dobrowolne wpłacanie dodatkowej części składki, potrącanej z wynagrodzenia. Pieniądze są odprowadzane do instytucji finansowej wskazanej podczas organizacji programu. Zgromadzone w ten sposób oszczędności po spełnieniu ustawowych warunków są wolne od tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych.
 • IKE to forma indywidualnego oszczędzania na emeryturę, również powiązana z ulgami podatkowymi. W IKE można oszczędzać za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, emerytalnego, banku, firmy ubezpieczeniowej lub podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

IKZE różni się od IKE przede wszystkim tym, że nie trzeba czekać aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, żeby skorzystać z ulgi podatkowej. Środki wpłacone w danym roku na IKZE można odliczyć od podatku dochodowego przy okazji składania corocznego zeznania.Najważniejszą zaletą oszczędzania w III filarze jest ulga podatkowa – zgromadzone w ten sposób oszczędności po spełnieniu ustawowych warunków są wolne od tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych w zależności od wybranego indywidualnego produktu emerytalnego.Z pieniędzy z III filaru możemy korzystać dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Jeżeli chcemy wypłacić je wcześniej, przepadną nam ulgi podatkowe.

Jak odkładać na emeryturę samemu?

Gromadzenie pieniędzy na indywidualnych rachunkach oszczędnościowych lub lokatach to bezpieczny sposób oszczędzania na emeryturę. Oszczędzając w ten sposób, nie ryzykujemy utratą kapitału, ale ulokowane środki są oprocentowane na stosunkowo niskim poziomie. Z biegiem lat ich wartość zmniejsza inflacja, ale z drugiej strony – działa efekt procentu składanego, czyli naliczania odsetek od odsetek, co po kilkudziesięciu latach oszczędzania może przynieść całkiem przyzwoity zysk.Na emeryturę można również oszczędzać, kupując obligacje skarbowe, gwarantowane przez państwo. Ich oprocentowanie nie jest duże, jednak rekompensowane jest to bezpieczeństwem uzyskania oszczędności i nie poniesienia straty, jeśli trzymamy je do okresu zapadalności.Zdecydowanie bardziej ryzykowne jest lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych i inwestowanie w akcje spółek giełdowych. Ta metoda oszczędzania na emeryturę jest najlepsza dla osób, które mają jeszcze przed sobą dużo lat pracy. Im krótsza staje się ta perspektywa czasowa, tym bardziej uważnie powinni przyglądać się swoim oszczędnościom i w odpowiednim momencie zamienić je na bardziej bezpieczne.Ważne!

 • Pilnuj oprocentowania swoich lokat. Po zakończeniu lokaty odnawialnej zwykle spada ono do bardzo niskiego poziomu.
 • Nie lokuj pieniędzy w inwestycje , których zasady działania nie rozumiesz.
 • Im bliżej emerytury, tym bardziej bezpieczne powinny być twoje oszczędności.

Dodatkowe sposoby oszczędzania na przyszłą emeryturę

Inwestycje alternatywne to wyzwanie dla najbardziej wytrawnych graczy. Są dobrym uzupełnieniem rozbudowanego koszyka inwestycji.Najbardziej popularne w tej grupie są:

 • inwestycje w nieruchomości, uważane jednocześnie za dość bezpieczne,
 • zakup dzieł sztuki, antyków, monet lub znaczków o wartości kolekcjonerskiej,
 • zakup metali i kamieni szlachetnych oraz innych wyjątkowych z jakichś względów przedmiotów.

Inwestycje alternatywne charakteryzuje niski poziom płynności, co oznacza, że trudno je sprzedać. Niszowość rynku i wysokie ceny sprawiają, że znalezienie nabywcy na nasze inwestycje może trwać długo. Dlatego nie powinny być jedynym zabezpieczeniem na przyszłość.Ważne!

 • Inwestycje alternatywne to wyzwanie dla hobbystów. Nie daj się na nie namówić, jeżeli nie posiadasz wiedzy w danej branży.
 • Pamiętaj, że cenne przedmioty powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, co może generować dodatkowe koszty.

Inwestuj w siebie i w swoich najbliższych

Myśląc o emeryturze, nie powinniśmy polegać wyłącznie na oszczędnościach ani liczyć na państwo. Najważniejszą inwestycją jest dbałość o własne zdrowie, co pozwoli nam jak najdłużej zachować aktywność zawodową i samodzielność życiową. Bardzo istotna jest edukacja, chęć samorozwoju i doskonalenia się, które powinny zaprocentować wyższymi dochodami i lepszą pozycją na rynku pracy również w starszym wieku.Dla przedsiębiorców dobrym sposobem na zadbanie o przyszłość jest inwestycja we własną firmę. Może to być sposobem na osiągnięcie niezależności finansowej i przejście na emeryturę w dowolnym momencie, nawet dużo wcześniej niż wynosi ustawowy wiek emerytalny.Pieniądze to jednak nie wszystko. Ważne są również relacje z najbliższymi – dziećmi lub dalszą rodziną, na których pomoc możemy liczyć w kryzysowych sytuacjach. Inwestycja w wychowanie potomstwa, tworzenie bliskich relacji i budowanie więzi społecznych jest bezcenna.Ważne!

 • Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Zawsze dobrze jest mieć plan B.
 • Przyszłość jest nieprzewidywalna. W długoletniej perspektywie wiele może się zmienić.
 • Naszym najcenniejszym aktywem, w które należy inwestować, są relacje i czas.
No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ