Powrót

Ogródki działkowe, tzw. ROD: jak nabyć działkę, ile kosztuje i jakie są zasady korzystania?

16.4.2021
Ogródki działkowe, tzw. ROD: jak nabyć działkę, ile kosztuje i jakie są zasady korzystania?
Autor
Vivus

Żyjesz w nieustannym miejskim pędzie i szukasz miejsca, w którym możesz złapać oddech lub hodować własne warzywa i owoce? A może mieszkasz w małym mieszkaniu w bloku i szukasz miejsca, gdzie dzieci będą mogły się wyszaleć? Rodzinne ogródki działkowe zyskują na popularności głównie ze względu na dostępność blisko miejsca zamieszkania. Podpowiadamy, jak i gdzie ich szukać, ile kosztują oraz jakie obowiązują na nich zasady.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Działka ROD – co to znaczy?
 2. Kto i jak może nabyć prawa do rodzinnych ogródków działkowych?
 3. Ile osób może mieć prawo do dzierżawy działki?
 4. Czy można odziedziczyć prawo do użytkowania działki?
 5. Prawa do działki ROD – jak je uzyskać?
 6. Jak i gdzie szukać rodzinnych ogrodów działkowych?
 7. Kupno działki ROD: jak kupić i ile kosztują działki ROD?
 8. Ile kosztuje działka od osoby prywatnej
 9. Ile kosztuje dzierżawa działki od zarządu ROD
 10. Umowa sprzedaży działki ogrodowej (przeniesienie praw do działki ROD)
 11. Rodzinne ogródki działkowe – czy warto?
 12. Prawa i obowiązki właściciela ROD – co można a czego nie można robić na rodzinnym ogródku działkowym?
 13. Altana czy domek na działce ROD?
 14. Jak kupić działkę ROD? Jak sfinansować zakup rodzinnego ogródka działkowego?

Działka ROD – co to znaczy?

ROD to skrót od rodzinnych ogrodów działkowych. Na ich terenie znajdują się:

 • działki użytkowane przez osoby prywatne,
 • teren wspólny z infrastrukturą ogrodową do użytku wszystkich działkowców.

Każdy Rodzinny Ogród Działkowy (ROD), a więc też każda działka wchodząca w jego skład, należy do Polskiego Związku Działkowców (PZD). Osoby, które decydują się na nabycie praw do działki, zyskują status działkowca i od tego momentu mogą użytkować dzierżawioną działkę.

Kto i jak może nabyć prawa do rodzinnych ogródków działkowych?

Prawo do użytkowania działki rekreacyjnej i status działkowca może nabyć każdy, kto:

 • jest pełnoletni (zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w momencie nabywania praw musi mieć ukończone 18 lat),
 • posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

W wyjątkowych przypadkach prawa do działki rekreacyjnej mogą nabyć również obcokrajowcy posiadający kartę pobytu.

• Ile osób może mieć prawo do dzierżawy działki?

Prawo do dzierżawy działki może mieć tylko jedna osoba. Wyjątek stanowią małżeństwa, gdzie oboje małżonkowie mogą posiadać wspólne prawo do jednej działki. Jest to jedyne odstępstwo od reguły i należy pamiętać, że nie można przenieść prawa do dzierżawy działkowej na dwie osoby, które nie są małżeństwem, nawet jeżeli są to osoby spokrewnione, np. dwóch synów lub dwie córki.

• Czy można odziedziczyć prawo do użytkowania działki?

Prawo do użytkowania działki, zgodnie z ustawą o ROD, zasadniczo wygasa na skutek śmierci działkowca, przez co prawo do działki nie podlega dziedziczeniu. Pierwszeństwo w ubieganiu się o możliwość korzystania z działki przysługuje jednak małżonkowi, który powinien złożyć oświadczenie o wstąpieniu w prawo do dzierżawy działkowej. Po małżonku pierwszeństwo mają pozostałe osoby z najbliższej rodziny, np. dzieci.

• Prawa do działki ROD – jak je uzyskać?

Istnieją dwie formy uzyskania prawa do działki w ramach ROD:

 • przeniesienie prawa do działki – w takiej sytuacji działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa,
 • umowa dzierżawy działkowej (podpisywana z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka).

UWAGA!

Działki ROD nie można kupić na własność – można jedynie nabyć prawo do dzierżawy działkowej. Własnością działkowca są jedynie zabudowania i nasady na działce.

Ze względu na duże zainteresowanie, najpopularniejszą formą jest obecnie przeniesienie prawa do działki, czyli po prostu odkupienie działki od innego działkowca.

Umowa przeniesienia praw do działki powinna mieć formę pisemną i powinna zostać podpisana w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość osób składających podpisy.

Jak i gdzie szukać rodzinnych ogrodów działkowych?

Najpierw warto sprawdzić, czy zarząd ROD nie posiada wolnej działki. Informacje kontaktowe oraz o godzinach urzędowania zarządu można najczęściej znaleźć na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do ogrodu, ewentualnie na domu działkowca. Informacje na temat wolnych działek można znaleźć również w okręgowych zarządach PZD (Polski Związek Działkowców), danych kontaktowych należy szukać na stronie www.pzd.pl.

Najszybszym i najpopularniejszym kanałem poszukiwania działki ROD jest Internet – warto prześledzić bazę ogłoszeń w największych portalach ogłoszeniowych lub poszukać grup tematycznych w mediach społecznościowych. Aby odpowiednio filtrować ogłoszenia warto zawęzić obszar poszukiwań wpisując nazwę miejscowości, powiatu lub województwa, w którym mieszkamy i na obszarze którego chcemy zakupić działkę rekreacyjną.

Działkowcy, którzy chcą „odsprzedać” prawo do użytkowania działki, mogą również zamieszczać tego typu ogłoszenia na tablicach informacyjnych w ogrodach działkowych.

Kupno działki ROD: jak kupić i ile kosztują działki ROD?

Decydując się na zakup działki rekreacyjnej mamy do wyboru dwie możliwości. Można zdecydować się na zakup działki od osoby prywatnej, za kwotę przez nią ustaloną, lub starać się o umowę dzierżawy działki w zarządzie ROD.

• Ile kosztuje działka od osoby prywatnej

Kupno działki od osoby prywatnej jest zwykle opcją szybszą, ale droższą. Niemniej, ofert sprzedaży od osób prywatnych jest więcej niż opcji na dzierżawę od zarządu ROD. Ceny działek od osób prywatnych wahają się, w zależności od położenia, od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cena zależy od wielkości działki, położenia, stanu utrzymania, zabudowań.

• Ile kosztuje dzierżawa działki od zarządu ROD

Decydując się na działkę poprzez umowę z zarządem ROD możemy być pewni, że cena będzie niższa, ale ze względu na małą liczbę działek i duże zainteresowanie, może być trudniej ją zdobyć. Opłata za działkę przydzieloną to równowartość wpisowego i opłaty inwestycyjnej ustalonej przez zarząd. Wpisowe jest opłatą jednorazową, a jej wysokość ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Obecnie waha się w przedziale 120-300 zł. Składka członkowska wynosi 18 gr./1 m2 powierzchni działki. Pozostaje jeszcze kwestia opłaty inwestycyjnej, której wysokość jest ustalana indywidualnie przez zarząd ROD każdego roku.

Umowa sprzedaży działki ogrodowej (przeniesienie praw do działki ROD)

Jeśli umowa dzierżawy ma zostać zawarta pomiędzy nabywcą a zarządem ROD trzeba najpierw zadeklarować chęć zostania członkiem PZD (złożyć podanie i wypełnić deklarację członkowską). Deklarację taką można pobrać bezpośrednio od zarządu ROD, w którym chcemy dzierżawić działkę. Wzory odpowiednich umów można również znaleźć na stronie www.pzd.pl w zakładce z wzorami dokumentów (http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Na tej stronie znajdziemy nie tylko wzór umowy dzierżawy działkowej, ale również inne druki potrzebne do składania dokumentów związanych z prawem do użytkowania działki.

Wzór umowy dzierżawy działkowej znajdziesz tutaj>>

Po złożeniu odpowiednich dokumentów i rozpatrzeniu ich przez Polski Związek Działkowców możemy otrzymać prawo użytkowania działki. Gdy w danym ogrodzie działkowym nie ma aktualnie działki nieużytkowanej, można złożyć podanie oraz deklarację członkowską i zaczekać aż jakaś działka się zwolni.

Jeśli kupujemy działkę od osoby prywatnej, wystarczy sporządzić i podpisać umowę, w ramach której zostanie przeniesione prawo dzierżawy do działki ROD oraz wpłacić ustaloną przez sprzedawcę kwotę. Trzeba jednak pamiętać, że umowa musi być sporządzona na piśmie, a podpisy muszą być poświadczone przez notariusza.

Wzór umowy przeniesienia prawa do działki znajdziesz tutaj>>

Rodzinne ogródki działkowe – czy warto?

Zgodnie z założeniami rodzinne ogródki działkowe miały na celu zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczności lokalnych. Obecnie działki rekreacyjne w dużej mierze spełniają powyższe cele. Można poleżeć na leżaku z książką, spotkać się z rodziną i znajomymi, uprawiać własne warzywa, owoce, kwiaty. Dla osób, które na co dzień mieszkają w miastach są świetnym miejscem na weekendowy odpoczynek i regenerację.

Prawa i obowiązki właściciela ROD – co można a czego nie można robić na rodzinnym ogródku działkowym?

Nabywając działkę w ramach ROD powinniśmy pamiętać o tym, że jest to przestrzeń, którą współdzielimy z innymi osobami i w związku z tym obowiązują nas zasady, których musimy przestrzegać.

Zdarza się, że osoby dzierżawiące działkę planują wykorzystywać ją w sposób inny niż rekreacyjny. Muszą się liczyć z faktem, że na terenie działki, mimo dzierżawy, obowiązuje nas regulamin, którego złamanie może skutkować odebraniem prawa dzierżawy.

Jako dzierżawcy mamy na przykład prawo postawić domek letniskowy czy altankę – oczywiście o określonej przez regulamin powierzchni i wysokości. Mamy również prawo wznieść szklarnię, w której będziemy hodować własny ogródek warzywny.

Nie wolno nam na stałe zamieszkiwać na działce, prowadzić działalności gospodarczej czy zarobkowej, palić ognisk, wznosić murowanych grilli czy uli dla pszczół.

Rodzinne ogródki działkowe - czy można palić grilla? Czego nie wolno? Infografika
Rodzinne ogródki działkowe - czy można palić grilla? Czego nie wolno? Infografika


Altana czy domek na działce ROD?

Osoby, które decydują się na zakup działki rekreacyjnej bardzo często chcą na niej postawić altanę lub mały domek rekreacyjny. Zgodnie z regulaminem ROD na dzierżawionej działce można postawić obiekt o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m.

O zamiarze postawienia domku czy altanki działkowiec powinien poinformować zarząd ROD na piśmie, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki bazując na wytycznych z regulaminu.

Co jeśli tego nie zrobi i budowa jest niezgodna z postanowieniami regulaminu? Zarząd ROD może nakazać działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy jeśli stwierdzi, że doszło do naruszenia regulaminu. Najprawdopodobniej działkowiec będzie również zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet rozebrania obiektu, jeśli naruszenia nie będą mogły być usunięte w inny sposób.

W sytuacji, w której zarząd ROD stwierdzi, że na dzierżawionym terenie wybudowano obiekt z naruszeniem prawa może zgłosić to do wyższych organów. Taka sytuacja może skutkować konsekwencjami prawnymi lub finansowymi, dlatego warto najpierw dowiedzieć się, co możemy, a czego nie możemy postawić lub zbudować na działce, by uniknąć późniejszych nieprzyjemności.

Jak kupić działkę ROD? Jak sfinansować zakup rodzinnego ogródka działkowego?

Zakup rodzinnego ogródka działkowego jest inwestycją, do której trzeba się odpowiednio przygotować. Dzierżawa działki rekreacyjnej wiąże się nie tylko z zakupem samego terenu, ale również z jego odpowiednim zagospodarowaniem, zbudowaniem altanki, oczka wodnego czy nasadami. Jeśli planujesz zakup działki w ramach ROD możesz przygotować się na tę sytuację odkładając założoną wcześniej sumę pieniędzy, którą przeznaczysz na zakup działki. Możesz również wybrać szybszą drogę i zdecydować się na pożyczkę, która skróci czas realizacji tego celu.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ