Powrót

Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku

4.2.2021
Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku
Autor
Anna Dobrzanska

Zerowy PIT, czyli ulga podatkowa dla młodych do 26 roku życia weszła w życie z początkiem sierpnia 2019 r. Tzw. ulga dla młodych polega na tym, że wszyscy podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i ich dochody nie przekroczyły w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Co jeszcze warto wiedzieć o PIT dla młodych? Kto dokładnie może z niej skorzystać?


Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – kto może skorzystać?
 2. Zerowy PIT – co oznacza PIT 0 dla młodych?
 3. Limit przychodów do skorzystania z ulgi podatkowej dla młodych?
 4. Ulga dla młodych a praca za granicą?
 5. Co ze składkami ZUS przy uldze dla młodych?
 6. Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie - łączenie różnych źródeł przychodów a możliwość skorzystania z ulgi do 26 roku życia
 7. Jakich przychodów nie dotyczy ulga? Które wynagrodzenia zostaną opodatkowane?

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia – kto może skorzystać?

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać jedynie osoby, które:

 • nie ukończyły 26 roku życia,
 • uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, innymi słowy są zatrudnione np. na umowie o pracę lub umowie zlecenia,
 • ich dochody w skali roku nie przekroczyły 85 528 zł,

Uwaga! Zwolnienie od podatku następuje w wyniku spełnienia jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Ważne! Począwszy od 2021 r. z ulgi dla młodych skorzystają dodatkowo osoby, które osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.


ulga dla młodych do 26 roku życia - kogo dotyczy zerowy pit
Ulga dla młodych - jakie warunki trzeba spełnić by złożyć PIT0?

Zerowy PIT – co oznacza PIT 0 dla młodych?

Wprowadzenie zerowego PIT-u nie wpływa na koszty pracodawcy, ale może korzystnie wpłynąć na poprawę sytuacji młodego podatnika. Wyższy dochód daje możliwość łatwiejszego usamodzielnienia się i zachęca do aktywizacji na rynku pracy. Dzięki zwolnieniu z podatku PITmłode osoby, dopiero wkraczające na rynek pracy, mogą zaoszczędzić w skali roku od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (w rozliczeniu za 2021 rok może to być min. 1455 zł a maksimum 5792 zł w skali roku). Zysk jest oczywiście proporcjonalny do zarobków - im większe wynagrodzenie, tym bardziej korzystna jest ulga na PIT. Trzeba jednak przy tym pamiętać, aby nie przekroczyć ustalonego w ustawie limitu przychodów.

Limit przychodów do skorzystania z ulgi podatkowej dla młodych?

Ulga dla młodych zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku. W związku z tym kwota limitu w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok właśnie została obliczona proporcjonalnie do objętych ulgą miesięcy i wynosiła 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

W 2020 roku limit ten wzrósł do 85 528 zł, gdyż obejmował już cały rok podatkowy i obowiązuje na kolejne lata. W związku z tym osoby składające w tym roku zeznanie podatkowe za 2021 rok, aby skorzystać z ulgi dla młodych, nie mogą w swoich przychodach przekroczyć kwoty 85 528 zł.


ulga dla młodych do 26 roku życia - limit dochodów
Ulga dla młodych - jaki limit dochodów obowiązuje?

Ulga dla młodych a praca za granicą?

Jeśli młody podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychody zarówno w kraju, jak i poza nim, to dochody z wykonanej pracy podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym praca jest wykonywana. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych samych dochodów, między państwami są zawierane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosuje się w związku z tym dwie metody:

 • Metoda wyłączenia z progresją, która oznacza, że dochód osiągnięty za granicą wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość bierze się pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Oznacza to, że jeżeli:

 • uzyskujesz dochody wyłącznie za granicą i są one zwolnione w Polsce od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie musisz składać zeznania,
 • poza wymienionymi wyżej dochodami uzyskujesz również dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej albo osiąga je twój małżonek i chcesz rozliczyć się z nim wspólnie – masz obowiązek złożenia zeznania i rozliczenia dochodów według metody wyłączenia z progresją.

Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy z krajem, z którego uzyskujemy dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania(np. Niemcy).

 • Metoda proporcjonalnego odliczenia która oznacza, że dochód osiągany za granicą jest także opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest jednak możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda ta może mieć zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy z krajem, z którego uzyskujemy dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Austria, Holandia, Kazachstan, Rosja, Słowenia, USA), jak i wtedy gdy brak takiej umowy (np. Irak, Libia, Afganistan, Brazylia).

Podsumowując - dochody z kraju, w którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją nie są brane pod uwagę do limitu ulgi dla młodych, natomiast dochody z kraju, gdzie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia uwzględniane są w ramach limitu ulgi dla młodych.

Co ze składkami ZUS przy uldze dla młodych?

Ulga w PIT dla osób do 26 r.ż. nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli podatnik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym). Co do zasady, odliczenie składek ZUS od wynagrodzenia osób młodych jest obowiązkowe.


ulga dla młodych a składki zus i nfz
Ulga dla młodych a składki ZUS?

Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie – łączenie różnych źródeł przychodów a możliwość skorzystania z ulgi do 26 roku życia

W przypadku przychodów z dwóch różnych źródeł jednocześnie - np. z umowy o pracę i umowy zlecenie, może pojawić się wątpliwość, do którego wynagrodzenia zastosować ulgę dla młodych oraz do których przychodów stosować limit ulgi, jeśli umowy są realizowane jednocześnie.

Aby ustalić, do których z otrzymywanych wynagrodzeń stosować ulgę, potrzebne jest przygotowanie zestawienia dat, w których dochodziło do wypłaty wynagrodzeń z tytułu każdej z zawartych umów. Za datę uzyskania przychodu uznaje się bowiem datę otrzymania wynagrodzenia z umowy o pracę lub zlecenie.

Składając zatem rozliczenie podatkowe za 2021 rok podatnik musi sprawdzić w tabeli daty otrzymywanych wynagrodzeń i objąć zwolnieniem wyłącznie te, które były wypłacane od 1 stycznia do końca roku, ale tylko do wysokości limitu 85 528 zł. Dochody przekraczające ustalony limit nie będą objęte ulgą.

Jakich przychodów nie dotyczy ulga? Które Wynagrodzenia zostaną opodatkowane?

Z ulgi nie będą mogły skorzystać, a tym samym zapłaty podatku nie unikną osoby, które:

 • uzyskują przychody w oparciu o umowę o dzieło,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą,
 • pobierają zasiłki chorobowe,
 • przebywają na urlopie macierzyńskim,
 • pobierają zasiłek dla bezrobotnych,
 • pobierają świadczenie rehabilitacyjne.

kogo nie dotyczy ulga dla młodych infografika
Kogo nie dotyczy ulga dla młodych?

Źródła:

https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych

https://www.podatki.gov.pl/media/5974/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-ulga-dla-m%C5%82odych-14-kwietnia-2020-r.pdfhttps://powroty.gov.pl/rozliczenia-podatkowe-a-dochody-z-wiecej-niz-jednego-kraju-5306

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ