Powrót

WIRON zamiast WIBOR — czy zmiana będzie korzystna? Czy będzie taniej?

19.3.2023
WIRON zamiast WIBOR — czy zmiana będzie korzystna? Czy będzie taniej?
Autor

Jednym z założeń tzw.Mapy Drogowej opracowanej przez Narodową Grupę Roboczą jest zamiana obowiązującego dotychczas wumowach kredytowych wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON. Czym jest WIRON iczym różni się od WIBOR-u? Co jest przyczyną takiej zmiany i czy okaże się onakorzystna dla kredytobiorców?Sprawdźmy.

WIRON — czym jest, na czym się opiera ten wskaźnik?

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ma zastąpić dotychczas obowiązujący WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – wskaźnik będący kluczowym elementem oprocentowania kredytów z oprocentowaniem zmiennym. WIRON jest indeksem transakcyjnym, który odzwierciedla koszt realnego pozyskania finansowania przez banki w obrębie rynku hurtowego przez inne banki, duże przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. WIRON odnosi się nie tylko do umów kredytowych. Stosuje się go także w konstrukcjach funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych.

Dlaczego WIRON ma zastąpić WIBOR?

Dziś oprocentowanie rat kredytów reguluje się, w zależności od wybranego WIBOR-u, na okresy np. trzy lub sześciu miesięcy. WIRON ma być wskaźnikiem jednodniowym – dzięki temu kredytobiorca będzie mógł poznać ostateczną wysokość raty w dniu spłaty.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do WIBOR-u, który odzwierciedla wysokość oprocentowania kredytów między bankami, wartość WIRON-u określa wartość realnych depozytów overnight – to znaczy, że opracowywany jest na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. Zdaniem ekspertów WIRON jest więc zdecydowanie bardziej stabilny, mniej podatny na zmiany niż WIBOR i w przeciwieństwie do niego odnosi się do realnych wartości transakcji. Co za tym idzie – jest więc korzystniejszy dla kredytobiorców.

Kto wylicza WIRON?

WIRON wylicza jego administrator — GPW Benchmark — spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Co ważne, przy wyliczaniu WIRON-u GPW Benchmark bierze pod uwagę jednodniowe stawki dla konkretnego okresu (np. 1, 3 lub 6 miesięcy, czyli odpowiednio WIRON 1M, WIRON 3M i WIRON 6M). Ustalanie wskaźnika polega na wykorzystaniu zbioru jednodniowych stawek z konkretnego okresu. Kolejnym krokiem jest wyliczenie procentu składanego z poszczególnych dni z odrzuceniem stawek skrajnych i dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

Gdzie można sprawdzić wysokość stawki WIRON?

Aktualne notowania WIRON możesz sprawdzić na stronie internetowej GPW Bechmark. Do dnia 31 marca aktualna wartość WIRON-u jest publikowana codziennie o 13.30, od 1 kwietnia będzie to godzina 12.25.

No items found.

Zmiana WIBOR na WIRON — od kiedy? Czy będzie korzystna?

Od grudnia 2022 roku banki mogą udzielać kredytów opartych o wskaźnik WIRON. Jak pokazała jednak praktyka, pod koniec ubiegłego roku żadna instytucja finansowa nie zdecydowała się na takie rozwiązanie – przede wszystkim z powodu czasochłonnej konieczności dostosowania procedur, dokumentów i systemów informatycznych do nowych realiów. Od 2023 roku instytucje finansowe mają obowiązek sukcesywnego wdrażania umów z nowym wskaźnikiem. W 2024 roku ma nastąpić sukcesywne wygaszanie WIBOR-u, aby w 2025 całkowicie zastąpił go WIRON.

Czy WIRON jest niższy od WIBOR-u?

Jak wskazują dane zawarte na stronie www.gpwbenchmark.pl, na dzień 05.04.2023 wartość wskaźnika WIBOR 1M wynosi 6,85% (3M - 6,90, a 6M - 6,95%), wartość WIRON-u 1M natomiast – 5,73792% (3M - 5,85171, a 6M - 6,05167%). Obecnie WIRON jest więc nieznacznie niższy niż WIBOR. Czy taka różnica wpłynie na kwoty rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym?

Jak WIRON wpłynie na oprocentowanie kredytów — czy będzie taniej?

Wszystko wskazuje na to, że dzięki zamianie WIBOR-u na WIRON raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym będą niższe. Choć obniżki nie będą imponujące, przy ratach na poziomie 2000 czy 3000 zł, kredytobiorcy zapłacą co miesiąc około 200 – 400 zł mniej.

WIRON a WIBOR — czym się różnią —podsumowanie


Podstawową różnicą między WIRON-em a WIBOR-em jest wyliczanie ich na podstawie odmiennych danych i różnych metodologii liczenia. W zależności od wybranego wskaźnika WIBOR reguluje raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym w okresach 3 lub 6-miesięcznych. WIRON jako wskaźnik jednodniowy umożliwia kredytobiorcy poznanie wysokości raty konkretnego dnia. To jednak nie wszystko. WIRON w przeciwieństwie do WIBOR-u bierze pod uwagę transakcje pomiędzy różnymi typami instytucji finansowych, a nie tylko- tak jak WIBOR - na linii bank – bank.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ