Powrót

Wczasy pod gruszą 2024 - komu się należą, jak złożyć wniosek?

28.5.2024
Wczasy pod gruszą 2024 - komu się należą, jak złożyć wniosek?
Autor

Jak wynika z badania CBOS, 64 proc. Polaków zadeklarowało, że wyjedzie w tym roku w celach wypoczynkowych. To o 9 proc.więcej niż rok wcześniej. Jeśli marzysz o urlopie, ale twoja płynność finansowania pozostawia wiele do życzenia, sprawdź, czy możesz liczyć na dofinansowanie wakacji ze środków ZFŚS.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to stworzony przez pracodawcę fundusz, który służy finansowaniu określonych ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych celów.

Obowiązek utworzenia ZFŚS mają podmioty:

●     zatrudniające co najmniej 50 pracowników (na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty);

●     zatrudniające co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników (na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty), o ile z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Wczasy pod gruszą — co to?

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS. W zależności od sytuacji socjalnej uprawnieni mogą liczyć na zwrot całości lub części poniesionych na opłacenie urlopu kosztów. Pozyskane środki mogą przeznaczyć na sfinansowanie zorganizowanego wypoczynku (także z rodziną),wyjazd zorganizowany na własną rękę, kolonie dzieci czy pobyt w sanatorium. Komu przysługują wakacje pod gruszą i na jakich zasadach?

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Z dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS mogą korzystać:

●     pracownicy i ich rodziny;

●     byli pracownicy— emeryci i renciści oraz ich rodziny;

●     inne osoby wskazane przez pracodawcę.

Czy osoby współpracujące z firmą na podstawie umowy cywilnoprawnej także mogą skorzystać z wczasów pod gruszą?

Czy wczasy pod gruszą przysługują także współpracownikom firmy? To zależy. Pracodawca może, lecz nie musi wypłacać świadczenia osobom współpracującym z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych. Informacje o dodatkowych grupach beneficjentów powinny znaleźć się w regulaminie funduszu.

Wczasy pod gruszą 2024 — ile dni, ile wynosi kwota netto świadczenia?

Nie ma określonej minimalnej kwoty netto wypłacanej w ramach wczasów pod gruszą. Podejmując decyzję o udzieleniu dofinansowania, pracodawca bierze pod uwagę sytuację życiową i materialną pracownika i jego rodziny (staż pracy, zajmowane stanowisko czy kwalifikacje nie mają znaczenie przy przyznawaniu świadczenia). Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kwot, długości trwania urlopu i innych zasad towarzyszących dofinansowaniu znajdują się w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie ma też określonej wymaganej liczby dni - czas odpoczynku jest również ustalany przez pracodawcę i informacja na ten temat powinna znaleźć się w regulaminie ZFŚS.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą i otrzymać dofinansowanie do wakacji?

Aby otrzymać dofinansowanie, niezbędne jest złożenie wniosku o wczasy pod gruszą. Informacje o sposobie złożenia wniosku i wymaganych załącznikach (może to być np.oświadczenie o dochodach czy PIT za poprzedni rok) znajdziesz w regulaminie ZFŚS.

Dofinansowanie na wakacje pod gruszą 2024 a składki ZUS i podatek dochodowy

Dofinansowanie wakacji pod gruszę ze środków ZFŚS jest wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłaty z ZFŚS w ramach wczasów pod gruszą nie podlegają także składkom ZUS.

No items found.

Twój pracodawca nie utworzył ZFŚS? Wciąż masz szansę na dofinansowanie wypoczynku

Pracodawca nie utworzył ZFŚS? Wciąż może wypłacić ci tzw. świadczenie urlopowe. Jeśli przewiduje taką możliwość (informacje na ten temat powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania), każdy pracownik dostanie środki jednorazowo, jeśli w danym roku kalendarzowym skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych (kolejnych). Maksymalna kwota świadczenia urlopowego nie może być wyższa niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2024 roku wynosi ona 2417,14 zł i 3222,86 zł w firmach z pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Wypłata dofinansowania wypoczynku następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, a pieniądze nie podlegająs kładce na ubezpieczenie społeczne.

Ważne: świadczenie urlopowe przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie dostaną go więc współpracujący z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czy pożyczka na wczasy to dobry pomysł?

Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe to dobry sposób na dofinansowanie wakacyjnego budżetu.Jednak nie wszyscy mogą liczyć na tego typu wsparcie od pracodawcy, nie każdy otrzyma też wystarczająco duże wsparcie by sfinansować wakacje.

Pożyczka na wczasy może być dodatkowym źródłem finansowania wakacji, pod warunkiem, że osoba zaciągająca zobowiązanie, będzie w stanie ją spłacić. Warto wtedy poszukać promocyjnych ofert jak ta w vivus.pl - pierwsza pożyczka RRSO 0% udzielana na 61 dni. Pożyczka online jest ekspresowa - decyzję i pieniądze otrzymujesz błyskawicznie, bez zbędnych formalności a proces wnioskowania odbywa się online i jest bardzo szybki.

 

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ