poręczenie

Poręczenie

Poręczenie to zobowiązanie względem wierzyciela, które traktuje się jako zabezpieczenie na wypadek braku uregulowania należności (np. kredytu lub pożyczki) przez dłużnika. Prościej rzecz ujmując – poręczenie to zapewnienie spłaty zadłużenia, jakiego dokonuje podmiot inny niż dłużnik.

Należy wiedzieć, że poręczenie trzeba zawrzeć wyłącznie w formie umowy pisemnej, a może być ona spisana nawet bez wiedzy samego dłużnika.

Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny, czyli zależna jest od dokumentu głównego, w którym zawarto informację o wysokości długu. Oznacza to, że istnienie zobowiązania ściśle wiąże się z istnieniem poręczenia.

Jeśli dług wygaśnie lub jest nieważny, wygasa również odpowiedzialność poręczyciela. Kiedy jednak pożyczkobiorca  lub kredytobiorca nie mógł się zobowiązać przez brak zdolności do czynności prawnych, a poręczyciel o tym wiedział w momencie zawierania umowy, to właśnie on ponosi odpowiedzialność za dług.

Najważniejsze elementy, jakie powinny znaleźć się w umowie poręczenia:

  • strony poręczenia,
  • przedmiot poręczenia,
  • zakres zobowiązania,
  • data i miejsce zawarcia umowy.