Powrót

Ulga na Internet – jak odliczyć Internet od podatku

9.2.2023
Ulga na Internet – jak odliczyć Internet od podatku
Autor

Ulga na Internet jest jedną z najczęściej stosowanych odliczeń w zeznaniach podatkowych. Podatnicy mieli prawo skorzystać z niej po raz pierwszy w 2005 roku, zaś od 1 stycznia 2013 nastąpiło jej ograniczenie. Na czym ono polega? Sprawdź, kto i na jakich zasadach może odliczyć Internet od podatku i jaki zwrot można otrzymać.

Przejdź do sekcji:

 1. Komu przysługuje ulga za Internet i ile razy można z niej skorzystać?
 2. Ile można odliczyć od podatku za korzystanie z Internetu?
 3. Czy wymagane są rachunki i faktury za Internet?
 4. Czy można odliczyć od podatku Internet zakupiony w pakiecie z telefonem lub telewizją?
 5. Jak odliczyć Internet od podatku w PIT – jakie pola należy wypełnić?

Komu przysługuje ulga za Internet i ile razy można z niej skorzystać?

Ulga na Internet przysługuje osobom, które w danym roku podatkowym korzystały z:

 • Internetu domowego;
 • Internetu mobilnego w telefonie komórkowym lub na innym urządzeniu przenośnym (np. tablecie);
 • Internetu w pakiecie z innymi usługami, ale tylko wtedy, gdy na rachunkach są wyszczególnione ceny za korzystanie z Internetu (nie można odliczyć wydatków na modernizację, instalację, czy naprawę sieci);
 • Internetu w kafejkach internetowych.

Wspominaliśmy też, że począwszy od zeznań podatkowych za 2013 rok weszło w życie ważne ograniczenie dotyczące ubiegania się o ulgę na Internet. Przewiduje je art. 26 ust. 6h ustawy o PIT, zgodnie z którym odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, to prawo do ulgi będzie mu przysługiwać za dany rok (ten, w którym składa on zeznanie podatkowe) oraz za rok po nim następujący. W przypadku, w którym podatnik skorzysta z ulgi tylko w jednym roku i ponownie będzie chciał z niej skorzystać np. po 2 lub 3 latach od złożenia pierwszego zeznania podatkowego, w którym wnioskował o ulgę na Internet, to ubieganie się o ten zwrot  nie będzie już możliwe.

Ile można odliczyć od podatku za korzystanie z Internetu?

Maksymalna kwota, o której zwrot możemy wnioskować, wynosi aktualnie 760 zł w skali roku. Oznacza to, że jeśli nasze wydatki na Internet przekroczyły tę sumę w danym roku podatkowym, to i tak nie możemy liczyć na zwrot wyższy niż ustalona w przepisach kwota.

Czy wymagane są rachunki i faktury za Internet?

Aby skorzystać z ulgi na Internet, należy mieć zachowane dowody wpłaty za powyższe usługi z widniejącym na nich imieniem i nazwiskiem podatnika chcącego otrzymać zwrot. Warto też pamiętać, że Internet, czy to domowy czy mobilny (również ten w pakiecie z innymi usługami) musi być zarejestrowany na osobę składającą zeznanie podatkowe (np.: żona nie może odliczyć rachunków za Internet zarejestrowany na męża i odwrotnie).

Czy można odliczyć od podatku Internet zakupiony w pakiecie z telefonem lub telewizją?

Tak. Internet w pakiecie z innymi usługami podlega odliczeniu, ale tylko wtedy, gdy na rachunkach są wyszczególnione ceny za usługę Internetu i inne usługi. W przypadku gdy operator usług na fakturze nie rozdziela poszczególnych kwot za świadczone abonentowi usługi skorzystanie z ulgi na Internet nie będzie możliwe.

Warto też pamiętać, że nie można odliczyć od podatku usług związanych z modernizacją, instalacją czy naprawą sieci internetowej.

Jak odliczyć Internet od podatku w PIT – jakie pola należy wypełnić?

Ulgę za Internet możemy otrzymać składając rozliczenie podatkowe za pomocą jednego z formularzy:

 • PIT-28 (uzupełniany przez podatników, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu);
 • PIT-36 (wypełniany przez podatników, którzy rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej);
 • PIT-37 (składany przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej).

Niezależnie od tego, który rodzaj PIT-u składamy w urzędzie, aby wnioskować o ulgę podatkową należy do zeznania podatkowego dołączyć jeszcze jeden formularz – PIT/O. Jest to specjalny formularz służący do wykazywania ulg podatkowych, m.in. internetowej. Formularz można wypełnić w formie papierowej i złożyć bezpośrednio w urzędzie lub elektronicznie, za pośrednictwem Internetu.

PIT/0 złóż równocześnie ze swoim PIT-em

Trzeba pamiętać, że wypełniony PIT/O należy złożyć równocześnie z właściwym zeznaniem podatkowym za dany rok. Jest to istotne m.in. ze względu na fakt, że niektóre z danych z załącznika PIT/O muszą być przeniesione do odpowiedniej rubryki PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Pożyczka na PIT – czy jest możliwa? Sprawdź>>

Jak wypełnić PIT/O?

Wypełnienie PIT/O zaczynamy od wpisania w odpowiedniej rubryce: roku podatkowego, za który składamy zeznanie oraz numeru PESEL podatnika składającego zeznanie (jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie należy wypełnić obie rubryki).

Formularz PIT/O jest podzielony na 5 sekcji. Jeśli chcemy skorzystać jedynie z ulgi internetowej, nie musimy wypełniać każdej sekcji – wystarczy uzupełnić sekcję A i B.

Sekcja A to dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, dane małżonka (należy wpisać nawet jeśli współmałżonek składa osobne zeznanie podatkowe).

Sekcja B to odliczenia od dochodu (przychodu): suma wydatków na Internet zgodnie z wystawionymi w danym roku rachunkami za tę usługę. Należy je wpisać w rubryce 29. i 30. pamiętając, że w zeznaniu podatkowym wpisujemy dokładną sumę (łącznie z groszami). Jeśli wydatki przekraczają maksymalną kwotę zwrotu (tj. 760 zł) wystarczy wpisać w rubryce po prostu tę maksymalną kwotę.

Pobierz PIT/O, aby uzyskać ulgę na Internet za rok 2022 w rozliczeniu 2023>>

Nie trzeba do formularza dołączać żadnych dodatkowych faktur czy dowodów wpłaty dokumentujących poniesione koszty, ale warto je przechowywać na wypadek, gdyby urząd poprosił o przedstawienie takich dokumentów, czyli w wypadku kontroli skarbowej wykluczającej wyłudzenie.

Jeśli wykorzystuje się jakieś inne ulgi poza internetową, w podsumowaniu (miejsca 36. i 37.) należy wpisać łączną całkowitą wartość odliczenia od dochodu (przychodu), jaką chce się uzyskać. Liczby, które umieści się w rubrykach podsumowujących (36. i 37.) trzeba później przenieść do właściwego PIT-u (PIT/O dokładnie wskazuje konkretne miejsce w zależności, czy jest to PIT-28, PIT-36, czy PIT-37).


Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ