Powrót
10/12/2018

Opłata rejestracyjna

Autor
Anna Dobrzanska

Opłata rejestracyjna to jednorazowa kwota, którą wnosi klient po wypełnieniu i złożeniu pierwszego wniosku o pożyczkę. Konieczność uiszczenia tej opłaty oraz jej wysokość zależą od danej firmy.W Vivus wynosi ona 1 gr lub 1 zł w zależności od wyboru sposobu zapłaty, a po zaksięgowaniu jest niezwłocznie zwracana na rachunek bankowy, z którego wpłynęła. Pobiera się ją raz i tylko w przypadku wyboru sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.Najważniejsze wskazówki dotyczące opłaty rejestracyjnej:

  • Opłatę rejestracyjną należy wykonać przelewem ze swojego konta osobistego.
  • Klienci SKOK-ów powinni przesłać pieniądze z konta, którego są posiadaczami.
  • Dane muszą być zgodne z tymi, jakie znajdują się we wniosku pożyczkowym.
  • W przypadku wpisaniu niewłaściwych danych wniosek może zostać odrzucony.

Jeśli chodzi o tytuł przelewu z opłatą rejestracyjną, procedury mogą wyglądać inaczej u każdego pożyczkodawcy. W Vivus tytuł opłaty rejestracyjnej powinien brzmieć następująco:„Potwierdzam rejestrację nr (wpisz swój numer rejestracji*) i zgadzam się na umowę pożyczki Vivus.pl”. Wszystkie te czynności można wykonać drogą elektroniczną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w internecie.

No items found.

Najnowsze porady