Powrót

Mieszkanie na Start, czyli komu przysługuje dopłata do czynszu

17.1.2019
Mieszkanie na Start, czyli komu przysługuje dopłata do czynszu
Autor
Anna Dobrzanska

W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego powstało m.in. Mieszkanie na Start, czyli system dopłat do najmu. Dowiedz się, kto może skorzystać z dofinansowania, jakie kryterium dochodowe obowiązuje oraz co zrobić, aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa.

Czym jest program Mieszkanie na Start

Program Mieszkanie na Start to forma pomocy ze strony państwa w pierwszych latach najmu. To rozwiązanie dla tych, którzy zarabiają za dużo, aby otrzymać mieszkanie komunalne, ale nadal zbyt mało, aby stać ich było na kupno własnego lokum. Ustawa dotycząca dopłat do czynszów została podpisana 20 lipca 2018 roku. O pierwsze dofinansowania będzie można starać się już od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty będzie można pobierać w pierwszych 15 latach najmu nowo powstałej lub poddanej rewitalizacji inwestycji, jeśli tylko inwestor podpisze umowę z gminą, a my spełnimy ustalone kryteria. Ile wynosić będzie dofinansowanie i kto będzie mógł się o nie ubiegać?

Dopłaty do czynszu najmu mieszkania według województw infografika

Ile będą wynosić dopłaty do czynszu

Wysokość dopłat do czynszu jest uzależniona od:

 • regionu,
 • liczby osób w gospodarstwie domowym.

Przy obliczaniu jej wysokości wzięto pod uwagę koszt odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania w gminie. Jest to tzw. powierzchnia normatywna mieszkania. Zależy ona od tego, ile osób mieszka w lokalu oraz współczynnika dopłaty w wysokości 1,8%. Szacunkowo dopłaty maksymalnie wyniosą od ok. 110 zł dla osoby, która mieszka sama, do nawet 690 zł dla 5-osobowej rodziny z Warszawy. 4-osobowa rodzina z Krakowa otrzyma 437 zł, z Wrocławia 471 zł, z Gdańska 507 zł, a z Katowic 423 zł. Sprawdź na naszej infografice, ile otrzymasz:

dopłaty do wynajmu mieszkania w największych miastach Polski

Dopłata do czynszu – dla kogo

Z programu Mieszkanie na Start skorzystać mogą:

 • obywatele Polski;
 • cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku z pracą;
 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe i majątkowe;
 • osoby, które nie są właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania;
 • osoby, które są w stanie terminowo opłacać czynsz.

Nabór do programu – zgodnie z zasadami pierwszeństwa – będzie prowadziła gmina. Kryteria będą zależały od aktualnego stanu społecznego i mieszkaniowego na danym obszarze. Może się więc okazać, że większe szanse zyskają nie tylko rodziny wielodzietne, ale też np. te zmagające się z niepełnosprawnością.Musimy się też przygotować na to, że kryterium dochodowe będzie weryfikowane co roku , podobnie jak inne czynniki mające wpływ na uzyskanie dopłaty do najmu. W razie niespełniania warunków może ona być wstrzymana, a następnie – gdy dana rodzina znów zostanie zakwalifikowana do programu – wznowiona.Jednocześnie obowiązują też kryteria dotyczące samego lokalu:

 • dopłaty obowiązują tylko mieszkania nowo utworzone lub poddane rewitalizacji,
 • jego inwestor musi zawrzeć z gminą umowę w sprawie współpracy,
 • musi ono być zasiedlone po raz pierwszy na 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji,
 • musi mieć aktualny termin przyznawania dopłat, czyli 20 lat od zakończenia inwestycji.

Kryterium dochodowe do dopłaty do czynszu

Jakie kryterium dochodowe będzie obowiązywało podczas starania się o dofinansowanie do czynszu? Zależy ono od liczebności rodziny. Jednoosobowe gospodarstwo domowe obowiązywać będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Za każdego kolejnego członka rodziny kwota wzrasta o 30%. Progi dochodowe wynoszą więc:

 • na 1 osobę – 2562,91 zł netto,
 • na 2 osoby – 3844,36 zł netto,
 • na 3 osoby – 5125,81 zł netto,
 • na 4 osoby – 6407,27 zł netto,
 • na 5 osób – 7688,72 zł netto,
 • na 6 osób – 8970,17 zł netto.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wynajmu mieszkania

Osoby, które chcą uzyskać dopłatę, muszą zgłosić się do gminy i zawrzeć umowę najmu podczas organizowanego przez nią naboru. To ona ustala kryteria, a następnie sporządza listę, która zależna jest od liczby uzyskanych punktów. Kolejność liczy się w przypadku, gdyby chętnych było więcej, niż dostępnych mieszkań. Lista przekazywana jest następnie inwestorowi, który podpisał umowę z gminą. To on podejmie ostateczną decyzję. Wniosek o dopłatę do najmu należy składać co miesiąc, nie później niż na 10 dni przed jego końcem. Należy do niego dołączyć dokumenty, tj.:

 • kopię umowy najmu mieszkania z informacją o jego powierzchni;
 • oświadczenie o zakresie ograniczeń majątkowych;
 • oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym;
 • oświadczenie motywowane szczególnymi przypadkami;
 • oświadczenie o wysokości dochodów.

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ