Powrót
10/12/2018

Marża

Autor
Anna Dobrzanska

Marża jest to różnica między ceną sprzedaży danego towaru a ceną, za jaką go otrzymano. Wyrazić ją można za pomocą kwoty lub procentów. Są dwa rodzaje marż: netto i brutto.Marżę netto można określić jako wskaźnik rentowności sprzedaży. Oblicza się ją poprzez podzielenie zysku netto z danego okresu przez wartość sprzedaży w danym odcinku czasu.Marża brutto pokazuje z kolei, jak rentowna była sprzedaż. Jest stosunkiem zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży w danym przedziale czasowym. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla przedsiębiorcy.Warto wspomnieć, że istnieje jeszcze marża banku (chodzi o kredyty), która jest czym innym niż ta wyliczana w przypadku towarów i usług. W dużym skrócie, marża to zysk banku i jedna ze składowych oprocentowania zaraz obok stawki referencyjnej.Wysokość marży banku może zależeć od wielu czynników, m.in.:

  • kwoty, na jaką wzięto kredyt,
  • celu zaciągnięcia kredytu,
  • wysokości wkładu własnego,
  • wiarygodności kredytobiorcy,
  • wyboru innych produktów banku.
No items found.

Najnowsze porady